Akce K: Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letechStudie, seznamy a dokumenty

Akce K: Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letechStudie, seznamy a dokumenty - Petr Blažek, | Dcparkrx.org

...in z usedlostí v padesátých letech 2010 Dekrety prezidenta republiky 1940 - 1945 1995 Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy 2008 V obci po 2 ... 12585638 - Virtual International Authority File ... . světové válce žilo a pracovalo stále ještě přes tři sta rolníků a příslušníků jejich rodin. ... Akce K: vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty. Praha 2010. BLAŽEK, Petr - JECH, Karel - KUBÁLEK, Michal a kol.: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Česká zemědělská univerzita v Praze ... souvisejicí literatura: TOTALITA ... .: Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Česká zemědělská univerzita v Praze - Pulchra, Praha 2010, 636 s. POSPÍŠIL, Filip - BLAŽEK, Petr: „Vraťte nám vlasy!" z rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a neplnní dodávkové a ohlašovací povinnosti. Ve skutenosti šlo v tchto kauzách, tak jako v řad dalších, o diskreditaci původn majetných sedláckých rodin a zisk jejich majetku. V roce 1959 byly všechny tři odsouzeny k trestu odn tí svobody na sedm let nepodmín n . Akce "K" : vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech : studie, seznamy a dokumenty / Hlavní autor: Blažek, Petr, 1973- Vydáno: (2010) Rozkulačeno! : půlstoletí perzekuce selského stavu = half a century of persecution of the peasant estate / Hlavní autor: Blažek, Petr, 1979- Vydáno: ([2016]) Akce "K" : vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech : studie, seznamy a dokumenty / Akce "K" : vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech : studie, seznamy a dokumenty / Petr Blažek, Karel Jech, Michal Kubálek a kol.. -- 1. vyd.. -- V Praze : Pulchra : Česká zemědělská univerzita, 2010. -- 635 s. [Č.záznamu: 000692163] Akce K. Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha: Česká zemědělská univerzita, Pulchra, 2010. BLAŽEK, Petr a kol. Akce "K": vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech: studie, seznamy a dokumenty. 1. vyd. V Praze: Pulchra, 2010. 635 s. Testis; sv. 4. ISBN 978-80-213-2033-8. Združstevňování zemědělské malovýroby v pohraničních oblastech jižní Moravy 1949-1960 / Miroslav Grebeníček. -- Vyd. 1.. Akce „K". Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Česká zemědělská univerzita v Praze 2010 Boháč, Zdeněk: Pozemková držba ... Portaro - Webový katalog knihovny. Send e-mail Print links="view.exportLinks" jp-show-if-empty="true" jp-single-button-overwrite-link-text="'Export'" jp-dropdown ... Akce "K". Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. Praha : ČZU v Praze - Pulchra. ISBN 978-80-87377-05-5, 978-80-213-2033-8 (Lit. 2) RŮŽIČKA, Miloslav. Vyhnanci : akce „Kulak". Havlíčkův Brod : Miloslav Růžička, 2008. ISBN 978-80-254-6522-6. Dokumenty. Část 2. Karel Jech, 1929- Akce "K" : vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech : studie, seznamy a dokumenty. Petr Blažek, 1973- Kořeny československé reformy 1968. Karel Kaplan, 1928- StB o sobě : Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka ... Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letech. Studie, seznamy a dokumenty. 2010. ... Eduard Kubů - Jiří Šouša: T. G. Masaryk a jeho c. k. protivníci. Československá zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou )1915-1916). ......

INFORMACE

AUTOR
Petr Blažek,
DIMENZE
4,74 MB
NÁZEV SOUBORU
Akce K: Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letechStudie, seznamy a dokumenty.pdf

POPIS

Zatím nejucelenější historický pohled na nejradikálnější projev kolektivizace českého a moravského venkova, kdy byly v rámci akce "Kulak" (v dobových dokumentech se používala zkratka akce "K") nuceně ze svých statků vystěhovány tři až čtyři tisíce selských rodin. Kniha, na které po několik let pracovalo šest historiků, vymezuje obecný politický a institucionální rámec kolektivizace zemědělství v Československu po roce 1948. Zabývá se přijetím, uplatňováním a zrušením "směrnic tří ministrů", na jejichž základě byla v roce 1951 akce "K" zahájena.Jsou v ní popsány proměny vztahů centrálních institucí a přiblížen základní normativní rámec celého procesu. Případové studie přibližují také podobu násilné kolektivizace ve třech tehdejších okresech (jindřichohradecký, jičínský a sedlčanský), kterou jako ilustraci poměrů dokresluje autentická vzpomínka oběti. V příloze jsou publikovány základní archivní dokumenty k akci "K", z nichž většina nebyla doposud zveřejněna (poprvé je zde například publikován originál "směrnice tří ministrů"). Velmi podstatnou přílohu knihy tvoří seznamy vystěhovaných selských rodin, které byly poprvé pro účel vydání překontrolovány, byly v nich opraveny chyby, duplicity, byly abecedně seřazeny a obsahují jmenný i místní rejstřík.

Chcete si přečíst knihu?Akce K: Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letechStudie, seznamy a dokumenty ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Blažek,. Číst Akce K: Vyhnání sedláků a jejich rodin z usedlostí v padesátých letechStudie, seznamy a dokumenty Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY