Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy

Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy - Michal Novák | Dcparkrx.org

...t případů mentální anorexie a bulimie, forem poruch příjmu potravy, potvrzuje hypotézu o provázanosti nemocí s kulturněspolečenským vývojem ... Poruchy příjmu potravy - Ordinace.cz ... . „Poruchy příjmu potravy tyto situace určitým způsobem pomáhají zvládat tím, že pozornost dotyčný obrátí k jídlu, kontrole kalorií a kontrole hmotnosti. Většinou se po prvotní euforii z úspěšného zhubnutí a zvýšeného sebevědomí dostaví pocit prázdnoty a beznaděje, jelikož problémy přetrvávají. Psychiatrická péče v době ohrožení nákazou COVID-19 V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a celostátní karantény, rozhodnutím vlád ... Společnost,kultura a poruchy příjmu potravy | Odborná ... ... . Psychiatrická péče v době ohrožení nákazou COVID-19 V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a celostátní karantény, rozhodnutím vlády o zákazu volného pohybu osob od 16.3.2020, bych chtěl informovat veřejnost, že lůžková i ambulantní psychiatrická péče v ČR je i nadále zabezpečena. Poruchy příjmu potravy ohrožují životy žen, každým rokem přibývá více nemocných. Snižování porcí jídel, skrývání se do volného oblečení a vyhýbání se jídlu či vědomé hladovění. To jsou příznaky mentální anorexie, jedné z nejčastějších poruch příjmu potravy. psychodiagnostika - osobnost, poruchy, intelekt, emoční vazby. v rámci trestních řízení obecná či speciální věrohodnost, resocializace . ZNALEC PE DAGOGIKA - Obor školství a kultura posudky pro potřeby jednotlivců i institucí. Poruchy příjmu potravy jsou nemocí „vázanou na pohlaví". „Krása byla vždy doménou žen," říká doc. Libuše Stárková z Kliniky psychiatrie LF UP a FN Olomouc. Nebezpečné vzory. Rozšíření onemocnění spojených s poruchou příjmu potravy vidí odborníci ve více faktorech....

INFORMACE

AUTOR
Michal Novák
DIMENZE
5,39 MB
NÁZEV SOUBORU
Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy.pdf

POPIS

Exponenciální nárůst případů mentální anorexie a bulimie, forem poruch příjmu potravy, potvrzuje hypotézu o provázanosti nemocí s kulturně-společenským vývojem. Nikoli náhodou jsou poruchy příjmu potravy tolik rozšířené v dnešní západní kultuře, kde je kladen důraz na individualitu, výkon, povrchní komunikaci, nerealistická očekávání, image nebo kult mládí, krásy a štíhlosti. Předkládaná práce se zabývá problematikou psychogenních poruch příjmu potravy s ohledem na sociokulturní determinanty, s částečným přihlédnutím k determinantám vývojovým, osobnostním a rodinným. Starší teoretická východiska i výsledky novějších výzkumů jsou prezentované v souladu s pojetím psychogenních poruch příjmu potravy jako převážně sociálně a kulturně podmíněného jevu.

Chcete si přečíst knihu?Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michal Novák. Číst Společnost, kultura a poruchy příjmu potravy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY