Metodologie vědy: Úvod do problému

Metodologie vědy: Úvod do problému - František Ochrana | Dcparkrx.org

...ané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých teorií ... Použitá literatura ... . Podrobněji je zkoumán axiomaticko-deduktivní a induktivní přístup při budování vědecké teorie. ... Úvod do problému. František Ochrana ... Metodologie vědy(Ochrana František) - Dotisk. Publikace se zabývá klíčovými problémy metodologie vědy. Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých metod a vědeckých postupů, jak dané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých teorií. Podrobněji je zkoumán axiomaticko-deduktivní a induktivní přístup při budování ... M ... Kniha: Metodologie vědy (Úvod do problému) | Knihy.ABZ.cz ... . Podrobněji je zkoumán axiomaticko-deduktivní a induktivní přístup při budování ... Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých metod a vědeckých postupů, jak dané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých teorií. Podrobněji je zkoumán axiomaticko-deduktivní a induktivní přístup při budování vědecké teorie. Je analyzována role explanace a predikce ve ... Metodologie vědy: úvod do problému. 1. vyd. V Praze: Karolinum, 2010, 33 s. ISBN 978-80-246-1609-4 ↑ DEMJANČUK, Nikolaj. Filosofie a vědecké myšlení: proměna obrazu vědy v analytické tradici. 1. vyd. Dobrá voda: Aleš Čeněk, 2002, 33 s. ISBN 80-864-7319-8 ↑.Spolunositelské pracoviště Vysoká škola ekonomická Praha ... Metodologie vědy - Úvod do problému Ochrana František. Dostupnost. skladem. Vydavatel. Karolinum. ISBN. 978-80-246-1609-4. EAN. 9788024616094. Počet stran. 158 . Místo vydání. Praha . Rok vydání. 2009 . Formát. A5 . Publikace se zabývá klíčovými problémy metodologie vědy. Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých ... 1 Vědecké metody ve spole čenských v ědách (pro doktorandy) „Rozum ění je víc než poznání". „Poznání vychází ze zkušenosti, rozum ění z poznání". „Poznání musí být integrováno a uspo řádáno d říve, než dosáhneme rozum ění". Brown a Ghiselli Úvodem Nejd říve si p řečtěte, o čem tato sta ť je a není. Význam slova metodologie (z řečtiny) ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny a polštiny. ... František Ochrana, Metodologie vědy - Úvod do problému, Karolinum, 2013; Filip Melzer, Metodologie nalézání práva, C.H. Beck, 2011; Metodologie sociálních věd Ochrana František. Kniha se zabývá stěžejními metodologickými problémy sociálních věd. Úvodem vytyčuje základní problém... Úvod do studia dějepisu. Praha: SPN. Jellinek, G. (1882). Die Lehre von den Staatenverbindungen. Berlin: Haering. Jireček, M. (2010). Vývoj výuky dějepisu na školách odpovídajících dnešní základní škole od roku 1918 do současnosti z hlediska vývoje kurikulárních dokumentů. Postulát je jedním ze základních pojmů logiky, přírodních věd (zejména fyziky) i filozofie a označuje výchozí předpoklad, který je v dané teorii přijímán jako pravdivý.Jeho pravdivost přitom není v rámci dané teorie logicky dokazována ani dokazatelná. Pojem postulátu je často užíván zejména ve fyzice, kde je v podstatě synonymem pojmu axiom, který je ... Téma číslo 1 - Úvod do metodologie Pavel Doulík, Metodologie ... Vědy nomothetické - formulují obecné (přírodní) zákony - sem se řadí i tzv. ... Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 16 . Etický kodex ČAPV (Liberec, 2010) - výzkum Adler, Guido: Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft, in: Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft I, 1885, s. 5-20 Adorno, Theodor W.: Úvod do sociologie ... Metodologie vědy. Úvod do problému. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-16094. 12. VOLÍN, J., 2007. Statistické metody ve fonetickém výzkumu. Praha: Nakladatelství EPOCHA. ISBN 978-80-87027-54-7. OPEN ACCESS Journal + Issues. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Ochrana, František: Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha 2009 Poledňák, Ivan: Hudba jako problém estetiky, Praha 2006 Popper, Karl Raimund: Bída historicismu, Praha 1994 Popper, Karl Raimund: Logika vědeckého bádán ... Ochrana, František: Metodologie vědy. Úvod do problému, Praha 2009 Popper, Karl Raimund: Bída historicismu, Praha 1994 Popper, Karl Raimund: Logika vědeckého bádání, Praha 1997 Popper, Karl Raimund: Život je řešení problémů. O poznání, dějinách a politice, Praha 1998 Racek Jan: Úvod do studia hudební vědy, Praha 1949 Metodologie...

INFORMACE

AUTOR
František Ochrana
DIMENZE
11,40 MB
NÁZEV SOUBORU
Metodologie vědy: Úvod do problému.pdf

POPIS

Publikace se zabývá klíčovými problémy metodologie vědy. Metodologie vědy je pojímána jako teorie vědeckých metoda vědeckých postupů, jak dané vědecké metody používat ve vědeckém zkoumání a při budování vědeckých teorií. Podrobněji je zkoumán axiomaticko-deduktivní a induktivní přístup při budování vědecké teorie. Je analyzována role explanace a predikce ve vědeckém zkoumání a role narace v sociálních vědách. Na základě metody komparace je porovnávána vědecká explanace, interpretační výklad v sociálních vědách a definována východiska integrativního přístupu ke zkoumání sociálních jevů. Součástí publikace je slovník základních pojmů, věcný rejstřík a seznam literatury. Kniha je vhodnou studijní pomůckou pro studenty nefilosofických fakult, zejména sociálních věd, jakož i všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit s klíčovými problémy filosofie a metodologie vědy.

Chcete si přečíst knihu?Metodologie vědy: Úvod do problému ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor František Ochrana. Číst Metodologie vědy: Úvod do problému Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY