Klastry a jejich vliv na výkonnost firem

Klastry a jejich vliv na výkonnost firem - Drahomíra Pavelková, | Dcparkrx.org

...th restrictions)! We provide systematic evidence of the effect of alphabetical sorting on corporate performance based on over a decade of data covering seventeen EU countries in three European language families ... Klastry a jejich vliv na výkonnost firem | eKnihy ... ... . We also measure the effects of using English words in a corporate name in a non-Englishspeaking country, of a corporate name containing a 'national' (patriotic ... CSR NA VÝKONNOST FIREM Vývoj konceptu CSR a měření dopadu společensky odpovědných aktivit firem na jejich výkonnost je poměrně diskutabilním tématem. Jak dokazuje následující tabulka č. 1, autoři se o samotném dopadu CSR na výkonnost firmy přou již od prvního výzkumu Moskowitze Další informace o klastrech jsou k dispozici v publikaci Klastry a ... Klastry a jejich vliv na výkonnost firem - Drahomíra ... ... . Jak dokazuje následující tabulka č. 1, autoři se o samotném dopadu CSR na výkonnost firmy přou již od prvního výzkumu Moskowitze Další informace o klastrech jsou k dispozici v publikaci Klastry a jejich vliv na výkonnost firem.PAVELKOVÁ, Drahomíra, a kolektiv. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-6378-8. Dostupné zde. ve výzkumu. Jejich hlavním přínosem je kladný vliv na růst firem a jejich rozvoj. Podniky získávají konkurenční výhodu, která jim přináší dobré uplatnění na trhu a vyšší výnosnost. Je důležité si uvědomit, že klastrový přístup je systémový a všichni úastníci v nčěm hrají stejn ě Konkrétně se pak zaméří na klastry ... PAvELKovÁ, D. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Praha: GRADA Publishing 2009. ISBN 978-80-247-2689-2 sKoKAN, K. Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním roz. voji. Ostrava: Repronis, 2OO4. ISBN 80-7329-059-6 průmyslových firem v kraji Vysočina, konktrétně ve městě Velkém Meziříčí. Dále kvantifikovat vliv stresových faktorů na spokojenost a výkonnost zaměstnanců. A následně dle zjištěných výsledků stanovit závěry a navrhnout doporučení k odstranění či eliminaci stresových faktorů. Mezi nejvýznamnější témata tohoto okruhu výzkumu patří vliv vlastností jmen značek na jejich zapamatovatelnost nebo na vnímání s nimi spojeného rizika. „ Z této literatury vycházíme v typologii lingvistických vlastností názvů společností, jejichž vliv na výkonnost zkoumáme ," prozradil Hanousek. Oborové klastry, nová strategie zvyšování konkurenceschopnosti firem a regionálního rozvoje. BŘUSKOVÁ, Pavla. Zpracováno v roce 2003, revidováno v červnu 2015. ... Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. PAVELKOVÁ, Drahomíra, a kolektiv. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80- 247-6378-8. Klastry a jejich vliv na výkonnost firem. Drahomíra Pavelková, kolektiv a. E-kniha Kniha se věnuje velmi aktuální problematice vzniku a rozvoje klastrů a jejich vlivu na výkonnost subjektů zapojených do klastrových aktivit. Seminář je postaven na situacích, které nejčastěji brání zvyšování efektivity lidí a firem. O zkušenostech a málo známých alternativách promluví specialista na chování lidí v pracovním prostředí. firemní kultura, hodnoty, vize, poslání - jejich vliv na výkonnost firmy a motivaci...

INFORMACE

AUTOR
Drahomíra Pavelková,
DIMENZE
5,89 MB
NÁZEV SOUBORU
Klastry a jejich vliv na výkonnost firem.pdf

POPIS

Kniha se věnuje velmi aktuální problematice vzniku a rozvoje klastrů a jejich vlivu na výkonnost subjektů zapojených do klastrových aktivit. V České republice vznikla v minulém období řada klastrů; tyto činnosti se začínají rozvíjet a mnoha aktérům, kteří se v nich angažují, kniha doplní přehled o možnostech a potenciálu klastrů. Její zpracování vychází zejména z teoretického základu popisu klastrů, klastrových iniciativ a klastrové politiky a dále z praktických zkušeností klastrů v zahraničí i v České republice, získaných spoluprací autorského kolektivu s řadou manažerů klastrů a zástupců regionů a díky šetření ve vybraných zemích Evropy, USA a Asie. Vedle teoretických poznatků publikace obsahuje řadu praktických doporučení pro vyhledávání firem do klastrů, založení klastru a rozvoje existujících klastrů. Manažerům firem demonstruje možnosti, které vstup do klastru skýtá pro jejich rozvoj a zvýšení výkonnosti. Obsahuje výsledky terénních šetření, „dobré praktiky“ (best practises) i př ekážky, které omezují vznik a rozvoj klastrů. Kniha je určena pro zájemce z řad manažerů firem, profesionálních manažerů klastrů, akademické sféry či zástupců státní správy a regionálních institucí, které přímo nebo nepřímo rozvoj klastrů podporují.

Chcete si přečíst knihu?Klastry a jejich vliv na výkonnost firem ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Drahomíra Pavelková,. Číst Klastry a jejich vliv na výkonnost firem Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY