Kompetence ve vzdělávání

Kompetence ve vzdělávání - Michaela Tureckiová, | Dcparkrx.org

...ání dospělých : pedagogické, andragogické a sociální aspekty / Hlavní autor: Veteška, Jaroslav, 1973-Jazyk: ... Klíčové kompetence | Studentům pedagogiky ... ... Teorie a praxe kompetenčního přístupu ve vzdělávání / Hlavní autor: Veteška, Jaroslav, 1973- Vydáno: (2011) Nové ... (Klíčové) Kompetence ve firemním vzdělávání = znalosti, dovednosti, schopnosti a návyky chování nebo myšlení, které mohou jasně a spolehlivě odlišit vynikajícího pracovníka od průměrného v dané pozici •Projevují se jako specifické „pozorovatelné chování", které vynikající pracovníci projevují častěji, Klíčové kompetence by měly pomoci i při zpracování vzdělávacího obsahu, tj. při tvorbě integrovaných bloků. Pedagogové by měli stavět integrované bloky ve svých ŠVP tak, aby vzdělá ... Kompetence ve vzdělávání dospělých - Moravian Library ... . při tvorbě integrovaných bloků. Pedagogové by měli stavět integrované bloky ve svých ŠVP tak, aby vzdělávání skutečně přispívalo k naplňování kompetencí, zejména klíčových. Naproti tomu RVP kladou důraz mimo jiné na dovednostní složku učení, a proto uvádějí klíčové kompetence jako jeden z výsledků vzdělávání a zavazují učitele, aby se ve výuce zamýšleli nad tím, jak by bylo možné tyto kompetence u žáků systematicky budovat a rozvíjet. Komunikativní kompetence. Dítě ukončující předškolní vzdělávání. ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog Klíčové kompetence. Lisabonský proces v EU předpokládá zvýšení efektivity vzdělávání, mj. rozvíjení klíčových kompetencí. Autorka uvádí krátký nástin geneze pojmu „klíčové kompetence." VÚP Praha, publikováno 2.3.2005 0:00, zhlédnuto 18870× Podobné jednotky. Teorie a praxe kompetenčního přístupu ve vzdělávání / Hlavní autor: Veteška, Jaroslav, 1973- Vydáno: (2011) Nové paradigma v kurikulu vzdělávání dospělých / Hlavní autor: Veteška, Jaroslav, 1973- Vydáno: (2009) ... Zákon č. 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý. Nerovnosti ve vzdělávání Cena 260 Kč Detail Tato kniha aktualizuje empirické poznatky z předchozí publikace autorského týmu - (Ne)rovné šance na vzdělání, vzdělanostní nerovnosti v České republice (Academia, 2006) a doplňuje důležitá témata, která v této knize chyběla. Portál byl vytvořen za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a Ministerstva vnitra ČR. Kompetence ve vzdělávání. Jaroslav Veteška. Grada Publishing a.s., Jan 1, 2008 - 159 pages. 0 Reviews. Publikace propojuje teoretický výklad se stálým zřetelem k praxi. Autoři vydatně čerpají nejen z č...

INFORMACE

AUTOR
Michaela Tureckiová,
DIMENZE
9,49 MB
NÁZEV SOUBORU
Kompetence ve vzdělávání.pdf

POPIS

Publikace propojuje teoretický výklad se stálým zřetelem k praxi. Autoři vydatně čerpají nejen z české, ale také zahraniční literatury o dané problematice a vycházejí také z důležitých mezinárodních dokumentů EU. Problematika kompetencí je zde poprvé pojednána komplexně, tj. jak ve vztahu k školnímu vzdělávání mládeže, tak ve vztahu k vzdělávání dospělých. Autoři účelně využívají a propojují koncepce pedagogiky a andragogiky. Kniha obsahuje přílohy s podrobnými přehledy klíčových kompetencí, modelů manažerských kompetencí aj.

Chcete si přečíst knihu?Kompetence ve vzdělávání ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Michaela Tureckiová,. Číst Kompetence ve vzdělávání Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY