Paliativní péče a komunikace

Paliativní péče a komunikace - Anne-Mei Theová | Dcparkrx.org

... významnou roli jako biologie. Obecná paliativní péče Specializovaná paliativní péče ve spolupráci s obecnou paliativní péčí Specializovaná paliativní péče Akutní péče Nemocnice Domácí hospicová péče (vyškolení dobrovolníci, poskytující poradenství a podporu, v ČR neexistující služba) Nemocniční paliativní konziliární týmy Oddělení ... PDF Desatero paliativní péče pro praktické lékaře ... ... Paliativní péče a komunikace 295.0 Kč V knize Paliativní péče a komunikace hledá vysvětlení pro optimismus nevyléčitelně nemocných pacientů s malobuněčnou rakovinou plic a pro naději na uzdravení, kterou chovají. Umírající z rodin, kde není láska, se do hospicu ani nedostanou, říká Marie Svatošová - Duration: 26:01. Český rozhlas Radiožurnál 12,697 views Odbor komunikace; Kari ... PDF Desatero paliativní péče pro praktické lékaře ... .0 Kč V knize Paliativní péče a komunikace hledá vysvětlení pro optimismus nevyléčitelně nemocných pacientů s malobuněčnou rakovinou plic a pro naději na uzdravení, kterou chovají. Umírající z rodin, kde není láska, se do hospicu ani nedostanou, říká Marie Svatošová - Duration: 26:01. Český rozhlas Radiožurnál 12,697 views Odbor komunikace; Kariéra; Kontakt; Fakultní nemocnice v Motole Praktické informace Paliativní péčeTým dospělé paliativní péče. Tým dospělé paliativní péče FN Motol. V roce 2019 vznikl ve Fakultní nemocnici v Motole Konziliární tým podpůrné a paliativní péče - dospělá část tvořená vybranými zaměstnanci. Její ... Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, ... Nedílnou součástí práce týmu je dobrá komunikace s pacientem, jeho rodinou, ostatními pečujícími či jinými službami podílejícími se na péči. Milé kolegyně, milí kolegové, paliativní medicína už v České republice prošla leckterými zvraty a turbulentními obdobími. Pozvánky na každoroční celostátní konferenci paliativní medicíny, které jste touto dobou dostávali do rukou v minulých letech, bylo často možné vnímat i jako pozvánku ke společnému dílu, k debatě o tom, jak se společně postavíme k práci ... Profesor paliativní péče a lékařské etiky na University of Pittsburgh a přednosta tamější paliativní kliniky. Celou svou kariéru se věnuje výuce a výzkumu komunikace v emočně a eticky komplikovaných situacích. Mladá Fronta Geriatrická paliativní péče a komunikace o nemoci: Druhé, přepracované a doplněné vydání (978-80-204-5049-4) Geriatrická paliativní péče se věnuje nemocným vyššího věku, většinou v posledních měsících jejich života.Svými postupy přímo navazuje na komplexní intervenci syndromu geriatrické křehkosti. Domácí péče. Nemocný v domácí péči ­Příprava na domácí péči ­Základní pravidla Dostupné služby a pomůcky Úmrtí v domácnosti Pohřeb Podpora pečujících. Komunikace v rodině. Jak a o čem mluvit ­Fáze vyrovnávání se s těžkou nemocí Pravda nebo milosrdná lež Potřeba rozloučení. Bolest. Pravidla léčby bolesti ­Nechtěné účinky léků a prevence Mýty ... V knize Paliativní péče a komunikace hledá vysvětlení pro optimismus nevyléčitelně nemocných pacientů s malobuněčnou rakovinou plic a pro naději na uzdravení, kterou chovají. Během pěti let pomocí metod etnografického výzkumu sledovala průběh nemoci pacientů, účastnila se konzultací, na nichž byli seznamováni se ... paliativní péče v onkologii ... komunikace s pečujícími Respektování přání pacienta Nepřítomnost hladu a žízně -přirozený projev umírání Neplatí žádné dietní omezení . pohled nemocného vs. ošetřovatele Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stádiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat paciento- ... částí je vstřícná, otevřená a empatická komunikace s pacientem a rodinou ... Paliativní péče a komunikace 2007, A. The The V knize Paliativní péče a komunikace hledá autorka vysvětlení pro optimismus nevyléčitelně nemocných pacientů s malobuněčnou rakovinou plic a pro naději na uzdravení, kterou chovají. Paliativní péče je proto doménou práce týmu odborníků, jehož nedílnou součástí týmu je krom lékaře a zdravotní sestry také sociální pracovník, často též psycholog, duchovní, fyzioterapeut, učitel apod. Jde o tzv. multidisciplinární a multiprofesnípřístup, kdy se v péči o pacienta jeho rodinu angažuje řada ......

INFORMACE

AUTOR
Anne-Mei Theová
DIMENZE
5,37 MB
NÁZEV SOUBORU
Paliativní péče a komunikace.pdf

POPIS

V knize Paliativní péče a komunikace hledá autorka vysvětlení pro optimismus nevyléčitelně nemocných pacientů s malobuněčnou rakovinou plic a pro naději na uzdravení, kterou chovají. Během pěti let pomocí metod etnografického výzkumu sledovala průběh nemoci pacientů, účastnila se konzultací, na nichž byli seznamováni se špatnými zprávami, a pobývala s nimi až do jejich smrti. Situaci sledovala z rozdílných úhlů pohledu – z perspektivy pacientů, jejich rodin, lékařů a ošetřujícího personálu. Na základě výpovědí zúčastněných i vlastních pozorování autorka objasňuje, jak komunikace v různých fázích onemocnění ovlivňuje očekávání pacientů a jejich blízkých. Kniha poskytuje také popis úkolů, odpovědností a rolí všech zúčastněných: popisuje neformální pravidla, nejednoznačná sdělení, dilemata mezi profesionálním odstupem a osobním nasazením, vzorce informování a komunikace v různých fázích onemocnění, skryté náznaky blížící se smrti a ambivalenci pacientů, kteří oscilují mezi „věděním a nevědomostí“. V českém prostředí je publikace do značné míry výjimečná i zvolenou výzkumnou metodou, pečlivým a detailním zúčastněným zkoumáním natolik citlivého procesu, jakým je proces komunikace s terminálně nemocnými. Neformální styl a rozsáhlé využívání příběhů, úvah a záznamů rozhovorů činí tuto knihu přístupnou širokému okruhu čtenářů: lékařům, dalším příslušníkům ošetřujícího personálu, pacientům, jejich blízkým, výzkumníkům na poli zdravotní péče i sociálním vědcům. Je vhodná jako studijní materiál v mnoha zdravotnických a ošetřovatelských oborech a v dalším vzdělávání, kde může posloužit jako ilustrace komunikačního procesu s pacienty během terminální fáze onemocnění.

Chcete si přečíst knihu?Paliativní péče a komunikace ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Anne-Mei Theová. Číst Paliativní péče a komunikace Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY