Obchodní právo

Obchodní právo - - | Dcparkrx.org

..., obchodních knih ... Obchodní právo Smlouva o budoucí smlouvě o převodu podílu ve společnosti ... Obchodní právo | epravo.cz ... . Obchodní právo Stanovy bytového družstva. Obchodní právo Smlouva o vedení účetnictví ... V dokumentu jsou přehledně vysvětleny pojmy a instituty obchodního práva, jako např.: smluvní závazky a následky porušení smluvní povinnosti, zajišťovací instituty (např. zástavní a zadržovací právo, ručení, bankovní záruka, smluvní pokuta), odpovědnost za vady, odstupné v závazkových vztazích, pojištění právní ochrany, žaloby a žalobní právo, smlouva o ... Dne 1. července 2020 nabude účinnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ... Obchodní právo Brno • Advokátní kancelář C&K ... ... Dne 1. července 2020 nabude účinnosti novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, která byla dne 15. dubna 2020 vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2020 Sb. Nová právní úprava přináší mimo jiné podstatné změny v oblasti právní úpravy bytového spoluvlastnictví a zaslouží si pozornost jak ze strany… Obchodní právo PrF UK 2004 [email protected] strana 3 1. Pojetí obchodního práva a jeho vztah k občanskému právu Obchodní právo - nelze je nazývat právním odvětvím, přesnější je ho chápat jako speciální soubor právních...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
12,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Obchodní právo.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Obchodní právo ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Obchodní právo Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY