Dar jazyka: Deset statí p češtině

Dar jazyka: Deset statí p češtině - Jiří Haller | Dcparkrx.org

...luhuje pochvalu, i když řadu údajů ve stati bude třeba opravit a doplnit ... doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. - Ústav pro jazyk český ... . Neobstojí zvláště rozbory puristických zásahů do spisovného jazyka. Zdá se, jako by autor byl puristickou tematikou přímo fascinován a nevnímal, že po zřízení samostatného státu šlo často o něco jiného. HALLER, J. (2007): Dar jazyka. Deset statí o češtině. Vybrali a k vydání připravili J. Chromý a F. Martínek. Praha: Herrmann a synové. HAVRÁNEK, B. (1953): Vybudování no ... doc. Mgr. Bohumil Vykypěl, Ph.D. - Ústav pro jazyk český ... . Martínek. Praha: Herrmann a synové. HAVRÁNEK, B. (1953): Vybudování nové Československé akademie věd a Ústav pro jazyk česk ... In Dar jazyka: Deset statí o češtině, eds. Jan Chromý a František Martínek, 11-30. Praha: Herrmann a synové. Praha: Herrmann a synové. Havránek, Bohuslav a Miloš Weingart eds. 1932. univerzita palackÉho v olomouci. filozofickÁ fakulta. katedra bohemistiky. polemika jiŘÍho hallera se Členy sbornÍku spisovnÁ ČeŠtina a jazykovÁ kultura 2011-2013 Psaní velkých písmen v češtině. 406/11/2017 (GA ČR). Konzultant; řešitelka Ivana Svobodová (ÚJČ AV ČR, v. v. i.). ... Desatero statí Jiřího Hallera v nové edici. Český jazyk a literatura, 2008/2009, 59, s. 50-52. [Haller, J. Dar jazyka. Praha: Herrmann a synové, 2007.] Čeština jako duchovní poklad a ......

INFORMACE

AUTOR
Jiří Haller
DIMENZE
3,67 MB
NÁZEV SOUBORU
Dar jazyka: Deset statí p češtině.pdf

POPIS

Výbor deseti statí o češtině přináší základní a zčásti nedostupné texty proslulého jazykovědce, spjatého s časopisem Naše řeč, přiblíží normotvornou historii češtiny od jejího zmrtvýchvstání v době národního obrození až po boje o jazykovou správnost v první polovině 20. století. Především v textech věnovaných jazykové kultuře se snaží ukázat, že Hallerovo buřičství a purismus jsou vedeny snahou o stanovení jasných pravidel posuzování jazykové správnosti. Obsahuje také dva rozbory literárních děl a Hallerovy stylistické a gramatické výklady.

Chcete si přečíst knihu?Dar jazyka: Deset statí p češtině ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jiří Haller. Číst Dar jazyka: Deset statí p češtině Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY