Ecce Homo: Svět dávných lovců a sběračů

Ecce Homo: Svět dávných lovců a sběračů - Jan Fridrich | Dcparkrx.org

...1971- Ecce Homo Svět dávných lovců a sběračů ... Záhadný pravěký Samuel: Homo erectus paleohungaricus v ... ... . Jan Fridrich, B5, 324 stran, brožované cena 315,- Kč (ISBN 80-86912-04-3) Kniha Ecce Homo - Svět dávných lovců a sběračů představuje jeden z možných pohledů na období nejstarší lidské kultury ve starší době kamenné. Ecce Homo Svět dávných lovců a sběračů Jan Fridrich / Agentura Krigl (2005) Rozebráno Titul je vyprodaný. 252 Kč . běžná cena: 315 Kč ... Přírodní ... Záhadný pravěký Samuel: Homo erectus paleohungaricus v ... ... . 252 Kč . běžná cena: 315 Kč ... Přírodní podmínky v době lovců mamutů Země proděla složitý vývoj. Dějiny člověka jsou spjaty s obdobím zvaným kvartér (čtvrtohory). Kvartér dělíme na starší (pleistocén) a mladší (holocén). Hranice mezi obě obdobími je kladena na 11,5 tisíce let před současností. Počátky antropogeneze spadají do období Žádná dramatická změna nikdy nenastala v jednom momentě historie a dosud nebyl předložen jediný důkaz, že například nositelé aurignacienu se odlišovali od robustních Homo sapiens (Bednarik 2006; 2007). FRIDRICH, Jan: Ecce homo - Svět dávných lovců a sběračů, Praha: Krigl 2005. HAVEL, Josef: Kde bydlely Venuše MALINA, Jaroslav, MALINOVÁ, Renata: Dvacet nejvýznamnějších archeologických objevů dvacátého století Včetně sídlišť staro- a středopaleolitických lovců. Oblast o rozloze 11 x 8 kilometrů je dnes intenzivně zemědělsky využívána a stopy po životě našich předků pomalu mizí z povrchu. To, co ještě zbylo, se v rámci nového grantového projektu snaží zmapovat právě archeologové z Laboratoře pro výzkum paleolitu. Skoro půl století trvalo, než se svět s existencí neandertálců definitivně smířil. Mrtvý z Neandertalu se osm let po svém objevu dočkal té cti, že na základě jeho kostí irský anatom William King vyčlenil nový samostatný lidský druh, který podle místa nálezu nazval Homo neanderthalensis. Uchazeč: Pracoviště: Obor: Název habilitační práce: Datum zahájení HŘ: Datum obhájení na VR: Datum ukončení HŘ: PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Ústav dějin křesťanského umění UK KTF S originálními artefakty se pak žáci a studenti mohou seznámit prostřednictvím galerie v sekci Jak se to odrazilo ve sbírkách NM. Autenticita předmětů zprostředkovaná skrze fotografii má stále tu moc působit na diváka kouzlem minulosti a potenciál probudit v něm zájem o historii i návštěvu muzea. Ivana Sýkorová, Jan Fridrich: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů (Praha 2005) Petr Šída, Jan Fridrich: Ecce Homo. Svět dávných lovců a sběračů (Praha 2005) Karel Nováček, Ivana Boháčová ed.: Stará Boleslav. Přemyslovský hrad v raném středověku (Praha 2003) Marcin R. Pauk, Tomáš Velímský: Hrabišici....

INFORMACE

AUTOR
Jan Fridrich
DIMENZE
11,15 MB
NÁZEV SOUBORU
Ecce Homo: Svět dávných lovců a sběračů.pdf

POPIS

Kniha Ecce Homo – Svět dávných lovců a sběračů představuje jeden z možných pohledů na období nejstarší lidské kultury ve starší době kamenné. Přehledně vysvětluje problematiku zkoumání této fáze lidské minulosti a líčení naší lidské existence ilustruje na nálezech a dokladech nejenom ze světa, jak je u takovýchto knih obvyklé, ale také příklady pocházející z území našeho státu. Důležitým rysem této knihy je, že většina klíčových nalezišť z Čech, která promlouvají do tvorby obrazu života lidí v paleolitu (zvláště pak pro období od nejstaršího po střední paleolit), byla zkoumána právě autorem této knihy.

Chcete si přečíst knihu?Ecce Homo: Svět dávných lovců a sběračů ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jan Fridrich. Číst Ecce Homo: Svět dávných lovců a sběračů Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY