Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice

Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice - Petr Matějů, | Dcparkrx.org

...vání znevýhodněných dětí do běžného vzdělávacího proudu ... Mezinárodní srovnávací výzkumy školního vzdělávání v České ... ... . V České republice bohužel nebyly realizovány prakticky žádné výzkumy, které by zkoumaly vliv vrstevníků na vzdělanostní aspirace dětí. V ČR publikované studie analyzující determinanty vzdělanostních aspirací českých dětí vycházejí většinou z dat z šetření PISA, které neumožňují zkoumat vliv vrstevníků. T. Katrňák, N. Simonová: Intergenerační vzdělanostní fl ui ... Vzdělávací nerovnosti v České republice a sociální změna ... ... . T. Katrňák, N. Simonová: Intergenerační vzdělanostní fl uidita a její vývoj v České republice 211 ná se o teorii maximálně udržované nerovnosti (Maximally Maintained Inequality - MMI), kdy poptávka po vzdělání jde sice napříč vzdělanostním původem, nic- méně její uspokojování nikoliv. záno, že školné a přímá podpora studujících na vysokých školách v Nizozemsku snižuje nerovné šance na vzdělání podle sociálního původu, je nezbytné objasnit, jak by se zavedením takového systému snížily nerovné šance na vzdělání v České republice. Tuto explanaci v předložení stati postrádám. Jedním ze zdrojů citovaných ve zprávě RAXEN je rozsáhlý výzkum "(Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělanostní nerovnosti v České republice", jehož autory jsou Petr Matějů a Jana Straková....

INFORMACE

AUTOR
Petr Matějů,
DIMENZE
4,54 MB
NÁZEV SOUBORU
Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice.pdf

POPIS

Monografie se zabývá problematikou nerovností v šancích na dosažení vyššího vzdělání. Dětem vzdělanějších a sociálně lépe situovaných rodičů se systematicky dostává lepšího a vyššího vzdělání než dětem méně vzdělaných a chudších rodičů, přesto se mnohdy jedná o děti stejně nadané. Kniha nabízí analyticky pronikavý pohled na příčiny těchto nerovností, a to jak na straně dětí a jejich rodičů, tak na straně školského systému. Publikace je určena nejen odborníků na vzdělávací politiku, ale také studentům, novinářům a všem, kteří, které tato problematika zajímá. Součásti knihy je rovněž CD disk s daty většiny výzkumů, které jsou v jednotlivých kapitolách analyzovány.

Chcete si přečíst knihu?Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Matějů,. Číst Nerovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY