Tři studie o době Karla IV.

Tři studie o době Karla IV. - Martin Nodl | Dcparkrx.org

...Hlavní autor: Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378 Vydáno: (2016) Vol ... Sbírka materiálů k výuce s tématem Karel IV. - DIGIFOLIO ... . 129, No. 3/4, 2006 ... Tři studie o době Karla IV by Martin Nodl. Tři studie o době Karla IV by Martin Nodl ... Download PDF Save Cite this Item xml. Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378 by František Šmahel. Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378 by František Šmahel (pp. 436-437) Review by: Pavel Spunar ... Tři studie o době Karla IV. Tři studie o době Karla IV. Martin Nodl: 60% V zemi um ... Recenze knihy - Nodl, Martin - Tři studie o době Karla IV ... ... ... Tři studie o době Karla IV. Tři studie o době Karla IV. Martin Nodl: 60% V zemi umění: Vicente Blasco Ibáñez - Václav IV. Václav IV. Jiří Spěváček: 82% Vita Caroli: Vita Caroli: Karel IV. 73% Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) - I. díl: Vláda Karla IV. za jeho císařství (1355-1378) - I. díl: František Kavka: 90% 166 Kč TŘI STUDIE O DOBĚ KARLA IV. | Martin Nodl . TŘI STUDIE O DOBĚ KARLA IV. | Triptych karlovských studií se pokouší na několika příkladech zachytit konkrétní problémy jak Karlovy osobnosti, tak především doby, v níž žil. První část je pokusem o nový pohled na jeden ze způsobů Karlovy sebeprezentace. Internetové knihkupectví Jan Šabata Tři studie o době Karla IV. - Martin Nodl [F2] - Triptych karlovských studií se pokouší na několika příkladech zachytit konkrétní problémy jak Karlovy osobnosti, tak především doby, v níž žil. První část je pokusem o nový pohled na jeden ze způsobů Karlovy sebeprezentace. Druhá část triptychu je věnována problematice českého ... Tři studie o době Karla IV. 30. v edici, M. Nodl, 2006 Koupit Koupit eknihu. Wehrmacht 31. v edici, W. Wette, 2006 Koupit Koupit eknihu. Řád teroru. Koncentrační tábor 32. v edici, W. Sofsky, 2006 Koupit Koupit eknihu. Konečné řešení: přesun národů a vyhlazení evropských Žid ... Chronologie. Chronologicky se husitské války zařazují do 15. století.O době od 90. let 14. století do léta 1419 se obvykle hovoří jako o jakési předehře k počátku husitské revoluce. Jako další předěl je chápán rok 1427, kdy se upevnila hegemonie polních obcí a zároveň v Praze proběhl převrat, který znamenal příklon k radikálnímu husitismu pražského souměstí. Tři studie o době Karla IV. Martin Nodl. Externí sklad. Více » 162 Kč. Karel IV. - Cesta k trůnu - Podvod Karla IV. Vladimír Kavčiak. Kroniky doby Karla IV. Ve 14. století za doby vlády Karla IV. dochází v českých zemí k hospodářskému, politickému a kulturnímu rozkvětu. Vznikají kroniky světové i národní, dokonce i vlastní biografický spis samotného Karla IV., a všechny tyto díla spojuje snaha o vylíčení dějin české země a vlády Kronika se ve své době stala nejčtenějším textem tohoto typu. Specifickým dílem, jež lze v jistém ohledu označit za historické, ačkoliv se nejedná o kroniku a řadí se k poněkud jinému žánru, je Vlastní životopis Karla IV. Císař jej sepsal jako ponaučení svým potomkům a jako jakýsi pandán ke kronikám, které byly ... Tři studie o době Karla IV., Praha 2006. Dějepisectví mezi vědou a politikou. Úvahy o historiografii 19. a 20. století, Brno 2007. Dekret kutnohorský, Praha 2010. Středověk v nás, Praha 2016. Das Kuttenberger Dekret von 1409. Von der Eintracht zum Konflikt der Prager Universitätsnationen, Wien-Köln-Weimar 2017....

INFORMACE

AUTOR
Martin Nodl
DIMENZE
9,91 MB
NÁZEV SOUBORU
Tři studie o době Karla IV..pdf

POPIS

Triptych karlovských studií se pokouší na několika příkladech zachytit konkrétní problémy jak Karlovy osobnosti, tak především doby, v níž žil. První část je pokusem o nový pohled na jeden ze způsobů Karlovy sebeprezentace. Druhá část triptychu je věnována problematice českého středověkého nacionalismu a národního vědomí. Klade za cíl částečně relativizovat genetické pojetí rozvoje těchto jevů v průběhu 14. století a zároveň se snaží poukázat na úlohu intelektuálů při formování nacionalismu a národního vědomí v českém prostředí. Na příkladě několika generací kronikářů ukazuje, že intelektuálové na jedné straně citlivě reflektovali dobové společenské představy, na straně druhé však v mnoha ohledech do těchto představ vědomě vnášeli názory, jež byly ve společnosti prozatím přítomny pouze podprahově a hrály zcela okrajovou úlohu. Na druhou částnavazuje část třetí, ohledávající způsob, jakým duchovní vzdělanci 14. století nakládali se staršími hagiografickými texty a jak je přizpůsobovali dobovým kritériím laické zbožnosti.

Chcete si přečíst knihu?Tři studie o době Karla IV. ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Martin Nodl. Číst Tři studie o době Karla IV. Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY