Kde končí pustina?: Politika a transcendence v postindustriální společnosti

Kde končí pustina?: Politika a transcendence v postindustriální společnosti - Theodore Roszak | Dcparkrx.org

...račoval i v další úspěšné knize Where the Wasteland Ends (Kde končí pustina), s podtitulem » Politika a transcendence v postindustriální společnosti« — tentokráte s ohledem na širší dějinný vývoj Západní kultury ... Kde končí pustina? - Theodore Roszak | Databáze knih ... . V 80. letech se »ekofeminista « Roszak ... · písemná esej zamýšlející se nad dvěma ze tří dokumentárních filmů promítaných v hodinách (dohromady 4-6 normostran); filmy nepopisujte, ale zamyslete se nad tím, co vyjadřují a k jakým dalším či širším souvislostem odkazují; v závěru práce se pokuste témata obou filmů propojit, porovnat a nalézt mezi nimi ... Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: Pustiny V několika úvodních přednáškách bude shrnuto to nejdůležitější, co o člověku, o jeho vývoji a o společnosti říkají různé dílčí vědy ... Kde končí pustina? - Theodore Roszak | Databáze knih ... ... Heureka.cz vám poradí, jak vybírat Knihy. Máte vybrané filtry: Pustiny V několika úvodních přednáškách bude shrnuto to nejdůležitější, co o člověku, o jeho vývoji a o společnosti říkají různé dílčí vědy o člověku, počínaje fyzickou antropologií, přes etologii, embryologii, etnologii, psychologii, sociologii až po jazykovědu a kulturní antropologii. Theodor najdete a porovnáte na Srovnanicen.cz. Srovnejte ceny produktů internetových obchodů. Nově přehlednější a rychlejší....

INFORMACE

AUTOR
Theodore Roszak
DIMENZE
12,98 MB
NÁZEV SOUBORU
Kde končí pustina?: Politika a transcendence v postindustriální společnosti.pdf

POPIS

Theodore Roszak, jeden z nejvýznamnějších amerických historiků a sociologů 20. století, se proslavil už v roce 1970 svým „sociologickým bestsellerem“ The Making Counterculture (Jak se dělá kontrakultura), v němž rozebírá příčiny proměny industriální kultury v kulturu postindustriální a všímá si zrodu rozličných alternativních postojů mezi mládeží. V knize Kde končí pustina?, jejíž název odkazuje na slavnou Eliotovu báseň a kterou o tři roky později na předchozí práci volně navázal, Roszak zkoumá, jak a proč v západní kultuře došlo k potlačení transcendentního rozměru lidské osobnosti a nakolik tento proces přispěl k překotnému rozvoji umělého životního prostředí a technokratické politiky v městsko-průmyslové společnosti. Roszak tvrdí, že už dávno minula doba předstírání, že smrt Boha není politickou realitou. Represe náboženské vnímavosti, k níž v naší kultuře došlo během několika posledních staletí, jako by se stala společenskou a ekonomickou „nutností“, stejně jako projevy fyzického vykořisťování člověka nebo přírodních zdrojů. Konstatuje, že pro rozvoj městsko-průmyslové kultury byla evidentně stejně důležitá jako akumulace kapitálu nebo hlásání tuhé tovární disciplíny. Dokládá, s jak důslednou bezohledností a jakými prostředky byla represe náboženského cítění v průmyslové společnosti uplatňována. Ve svém díle Roszak provází čtenáře dějinami západní kultury a snaží se mu ukázat, jak „pradávnou gnózi“ (magickou a svátostní vizi přírody) nahradila v západní společnosti koncepce „jediné vize“, představující dominantní světonázor ve všem všudy materialistické společnosti. Pokouší se o znovunalezení duchovního rozměru života, ale také o hledání vyváženého vztahu člověka k přírodě. Roszak vlastně předjímá nástup nové ekologické vnímavosti, ústící ve zrod rozličných ekologických snah a hnutí. Obrací se v prvé řadě na zástupce nejširší vědecké obce a doufá, že právě ona by mohla podpořit duchovní regeneraci, jejíž potřebu naléhavě pociťuje. Když svou knihu končí slovy: „Myslím, že budoucí nová politika, a možná i radikalizace celé naší společnosti vzejde právě z energie duchovní a ekologické obnovy,“ nelze v něm přeslechnout jednoho z prvních hlasatelů „zelené politiky“, která od osmdesátých let 20. století začala získávat (především v západoevropských demokraciích) nepřehlédnutelnou pozici. Přestože radikální odklon od materialistické „jediné vize“ naši kulturu zřejmě teprve čeká, neztrácí Roszakova studie nic na své naléhavosti ani na počátku třetího tisíciletí. Vývoj dal totiž mnoha jeho kritickým i podnětným úvahám za pravdu.

Chcete si přečíst knihu?Kde končí pustina?: Politika a transcendence v postindustriální společnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Theodore Roszak. Číst Kde končí pustina?: Politika a transcendence v postindustriální společnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY