Mezi dvěma světy: Dějiny antického křesťanství

Mezi dvěma světy: Dějiny antického křesťanství - Christoph Markschies | Dcparkrx.org

...dého, kdo se snaží pochopit problematiku raného křesťanství v pohanském prostředí římské říše ... Předměty - is.cuni.cz ... . Je to zajímavá a ucelená analýza, s kterou se zřídkakdy setkáme. Christoph Markschies: Mezi dvěma světy.Dějiny antického křesťanství, přel.Kateřina Rynešová, Praha: Vyšehrad 2005, 256 str. ISBN 80-7021-775-8. Christoph Markschies (nar. 1962),[[1]] v současné době profesor starších církevních dějin (patristiky) na Humboldtově universitě v Berlíně, je, lze snad říci že v celoevropském měřítku, jedním z nejznámějších a ... Mezi dvěma světy / Dějiny antického křesťanství - Recenze Odeslat e-mailem » Tisk » Mezi dvěma s ... Rané křesťanství - Wikipedie ... ... Mezi dvěma světy / Dějiny antického křesťanství - Recenze Odeslat e-mailem » Tisk » Mezi dvěma světy Jan A. Dus Vydáním knihy Mezi dvěma světy se nakladatelství Vyšehrad podařilo uvést do českého prostředí významného německého filologa a teologa. Christoph Markschies, Mezi dvěma světy. Dějiny antického křesťanství. Přeložila Kateřina Rynesová. Praha, Vyšehrad 2005, 256 s. ISBN: 80-7021-775-8.1 Christoph Markschies (*1962),2 v sou časné době profesor starších církevních dějin (patristiky) na Humboldtově uni verzitě v Berlíně, je, lze snad říci že Literatura. MARKSCHIES, Christoph. Mezi dvěma světy: dějiny antického křesťanství. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2005. HAZLETT, Ian. Rané křesťanství ... Vztah křesťanství a judaismu na počátku společných dějin. Autor: Dan Török - Číslo: 2013/4 (Studie) Úvod. Křesťanství a judaismus mají dlouhou společnou historii. Jde o náboženství hlásící se ke stejnému Bohu, jehož svatým lidem se chápou být. ... 89 CHRISTOPH MARKSCHIES, Mezi dvěma světy: Dějiny antického ... Dějiny antického křesťanství by Christoph Markschies,...

INFORMACE

AUTOR
Christoph Markschies
DIMENZE
10,66 MB
NÁZEV SOUBORU
Mezi dvěma světy: Dějiny antického křesťanství.pdf

POPIS

Přední současný badatel na poli rané křesťanské literatury prof. Markschies, navazující na nejlepší tradice tübingenské historiografie (A. von Harnack), předkládá hluboce fundovanou, a přitom čtenářsky přístupnou analýzu struktur a forem života nejstarší církve. Na základě bohatých i málo známých dokladů z církevní i „pohanské“ literatury, ale též z papyrů, inskripcí a interpretací archeologických nálezů rekonstruuje život rané církve jako život „mezi dvěma světy“, tj. světem římské pozdní antiky na jedné straně a „královstvím nebeským“ na straně druhé. Úvodní část knihy představuje jednotlivá centra nejstaršího křesťanství v jejich vzájemných vztazích i ve vztazích k římskému impériu a zabývá se regionálními odlišnostmi křesťanských obcí. Ve druhé kapitole předestírá autor rozmanité podoby individuálního náboženského života raného křesťana ve vztahu ke kulturním, politickým a náboženským formám římské oikumeny. Třetí kapitola se zabývá dvěma aspekty raně křesťanského života, které patři v současném bádání k nejvíce sledovaným: manželství a sexualita na jedné straně, asketismus na straně druhé. Rámcem čtvrté kapitoly, jež se věnuje nejrůznějším aspektům rané církve, je idea křesťanské komunity jakožto „těla Kristova“. V závěru autor připomíná rámcové téma své knihy: život mezi dvěma světy v proměnách křesťanské tradice prvních staletí a znovu otevírá jednu z nejzáhadnějších otázek evropské historiografie: jak se mohlo křesťanství z malého hnutí v nevýznamné provincii vyvinout ve státní náboženství upadající Římské říše?

Chcete si přečíst knihu?Mezi dvěma světy: Dějiny antického křesťanství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Christoph Markschies. Číst Mezi dvěma světy: Dějiny antického křesťanství Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY