Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti: Ekumenický příspěvek

Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti: Ekumenický příspěvek - Marie Mikulová Thulstrupov | Dcparkrx.org

...utika křesťanské zkušenosti, Karolinum, Praha, 2014, 7-11 ... Malé dějiny koncilů - 2. vatikánský koncil (1962-1965) 1/2 ... ... . NOBLE, Ivana. "Společnost v zrcadle dějin podle Karla Skalického a Georgije Florovského", in ŠTĚCH, František a MÍČKA, Roman (eds), Církev a společnost: Karlovi Skalickému k 80. narozeninám. 1. list timotejovi 2. konstantinopolský koncil 2. světová válka 2. vatikánský koncil alberto rivera anafora andělé antisemitismus apokalypsa apologia apoštolská posloupnost apoštolská tradice archeologie augustin autor autorita babylón babylónská bbc bible biřmování biskup bohoslužba bonaventura bratři ježíšovi bůh otec ... Křesťanské ikony - obrazy, evropa. 998 likes · 20 tal ... Časopisy - CDK ... ... Křesťanské ikony - obrazy, evropa. 998 likes · 20 talking about this. všichni kdo máte křesťanské ikony a chcete se sdílet Církevní dějiny a dějiny dogmatu na Evangelické teologické fakultě UK v Praze, Bulletin Českomoravské komise pro srovnávací církevní dějiny, 1998, č. 1, s. 2 2004: O. Odložilík, Deníky z let 1924-1948, ed. M. Sekyrková (Praha 2003), Český časopis historický 102, 2004, č. 2, s. 428-429 Druhý vatikánský koncil půl století po svém zahájení v perspektivě revolucí druhého tisíciletí. Autor: Karel Skalický - Číslo: 2013/1 (Studie) Ve čtvrtek 11. října 1962 v 8.30 středoevropského času vyšel z vatikánské brány zvané „Bronzová" průvod přibližně dvou a půl tisíce biskupů s nasazenými mitrami, prošel Berniniho kolonádou směrem k obelisku ve ... Vokoun Jaroslav, Luther - finále středověké zbožnosti, Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2017. Kniha „Luther - finále středověké zbožnosti" profesora Jaroslava Vokouna přináší na prahu reformačního jubilea portrét německého reformátora, který proměňuje jeho tradiční obraz v českém prostředí. 96. A tak by se jistě mohly sepsat dějiny letniční zbožnosti pronikající všechna století. To se dosud dělo snad jen ze zorného úhlu letničních skupin; srov. pozn. 18: Benz, Giese, Broadbent. - Krämer, P. a Mohr, J.: Charismatische Erneuerung der Kirche, Chancen und Gefahren (Trier 1980), se zabývají montanismem 2. - 3. Své Dějiny zakončil ve dvanáctém roce Mauritiovy vlády r. 594. Pravděpodobně nemoc či blížící se smrt mu již nedovolila pokračovat. Rok jeho úmrtí není znám a ani Fotius jej neuvádí. Evagrius navazuje na Církevní dějiny Socrata Scholatika. Také vám občas tento verš vrtá hlavou? Ještě „šťavnatější" je jeho pokračování: „Nedovoluje se jim, aby mluvily; mají se podřizovat, jak to říká i Zákon. Chtějí-li se o něčem poučit, ať se doma zeptají svých mužů; ženě se nesluší mluvit ve shromáždění." 1 Kor 14, 34 - 35 Některé církve či sbory si tento […] Zobrazit příspěvek č. 1280 jednotlivě. Administrátor --- 2.3. 2020 Na prahu Velkého půstu . Do svaté čtyřicátnice vstupujeme usmířeni Příspěvek z roku 2015 je zde (s ilustracemi z obřadu všeobecného odpuštění na farnostech ve světě). Lepší by bylo jíst v půstu maso, než požírat bližního (pomluvami, zlobou, závistí atd.). Zobrazit příspěvek č. 399 jednotlivě. Administrátor --- 17.7. 2008 První a druhá neděle po Padesátnici . Ještě k Neděli všech svatých O tomto svátku jsme tu již psali vloni.Památka všech svatých se koná jindy v západním křesťanstvu a úplně pak jindy v pravoslavné církvi. Dějiny křesťanského myšlení. Část 1. 1. století - 4. století - velké změny - z menšiny, jejíž uspořádání se lišilo od kraje ke kraji se . křesťanství stává státním náboženstvím - kanonizace textů Starého a Nového zákona - správa církve - biskup, presbyter, diakon - bohoslužby - liturgie, pevné modlitby...

INFORMACE

AUTOR
Marie Mikulová Thulstrupov
DIMENZE
8,16 MB
NÁZEV SOUBORU
Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti: Ekumenický příspěvek.pdf

POPIS

Studie znalkyně a překladatelky spisů dánského myslitele pojednává především o jeho místě v dějinách křesťanské spirituality. Existuje řada komparativních prací, které sledují analogie a rozdíly mezi kodaňským myslitelem a jinými filosofy, popřípadě dogmatickými teology. Tato kniha je průkopnickým pokusem o takové srovnání na půdě křesťanské zbožnosti. Všímá si proto styčných bodů mezi Kierkegaardovými náboženskými myšlenkami a spiritualitami významných epoch křesťanství, zejména prvotní církve, katolické mystiky a protestantského pietismu. Marie Mikulová Thulstrupová studovala v letech 1945–1946 protestantskou teologii ve Štrasburku a studia dokončila na evangelické teologické fakultě v Praze roku 1947. Téhož roku odjela na stipendijní pobyt do Dánska, aby se věnovala dílu Sørena Kierkegaarda. Spisy kodaňského myslitele od té doby stále studuje a překládá. V Dánsku se provdala za Nielse Thulstrupa, pozdějšího profesora etiky na teologické fakultě v Kodani. Spolu s ním působila nejen na této fakultě, ale i v Kierkegaardovské společnosti a v Academia Kierkegaardiana. Publikovala řadu prací jak o Kierkegaardovi, tak o křesťanské meditaci a mystice. V dánské státní církvi sloužila jako farářka. Její celoživotní sen překládat Kierkegaardovo dílo do češtiny se mohl z politických důvodů uskutečnit až po roce 1989.

Chcete si přečíst knihu?Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti: Ekumenický příspěvek ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Marie Mikulová Thulstrupov. Číst Kierkegaard a dějiny křesťanské zbožnosti: Ekumenický příspěvek Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY