Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost, perspektivy

Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost, perspektivy - Břetislav Fajkus | Dcparkrx.org

... Filosofie výchovy a vzdělávání Zkoušející: PhDr ... Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost, perspektivy ... . Radovan Rybář, Ph.D. Obsahové okruhy 1. část. Předmět a struktura filosofie. Význam filosofie pro člověka; Podmínky vzniku antické filosofie. Vztah filosofie a mítu, filosofie a vědy. Platónův a Aristotelův filosofický systém; Filosofické otázky helénismu V úvodní části knihy je podán vývoj poznání od antik y po současnost a s ním spjatá vzrůstající úloha vědy ve společnosti, jež si vyžádala vznik vědního oboru filosofie a metodologie vědy. Rozvojem této disciplíny ve dvacátém století se z ... Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost, perspektivy ... . Rozvojem této disciplíny ve dvacátém století se zabývá druhá část práce. Filosofie vědy v současné době představuje hlavní proud filosofického myšlení. Vývoj vědy, a s ní spjaté techniky a technologie dosáhl takové úrovně, že filosofie se nemůže fenoménu vědy vyhnout a musí na něj určitým- ať už pozitivním, nebo negativním - způsobem reagovat. V úvodní části knihy je podán vývoj poznání od antiky po současnost a s ... Prehľadová monografia o dejinách vedy, filozofia vedy, vývoj teórii vedy od staroveku po súčasnosť. Metódy. Kuhn, Thomas S.: Štruktúra vedeckých revolúcií (orig.The Structure of scientific revolution). Bratislava : Pravda, 1982. 285 s. (ďalšie slovenské a české vydania) Koncepty vedy, vývoj vedeckých paradigiem. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005, ISBN 80-200-1304-. Ján Ferjenčík. Úvod do metodologie psychologického výzkumu : jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál 2000 ISBN: 80-7178-367-6 . Frieberthäuser Barbara; Prengel Annedore Výklad se opírá o zásadní ideové fundamenty filosofie a metodologie vědy a zasazuje problematiku do širšího kontextu informatizace, respektive takzvané informační společnosti, která vytváří nové (virtuální) světy (jako produkty konstruktivního typu racionality). ... B. Filosofie a metodologie vědy: vývoj, současnost ... K. Beneš, Metodologie a dějiny přírodních věd: základní přehled. České Budějovice: TF JU 2005 - ISBN 80-7040-778-6; R. Descartes, Rozprava o metodě. Praha: Svoboda 1992; B. Fajkus, Filosofie a metodologie vědy: vývoj, současnost a perspektivy. Praha: Academia, 2005 - 339 s. ISBN 80-200-1304- U marxistů stejně jako u pozitivistů (viz6) je věda schopna vytvořit „vě-decký světový názor", který nahrazuje tradiční náboženství. Naopak postmodernis-1 FAJKUS, B. Filosofie a metodologie vědy : vývoj, současnost a perspektivy. Vyd. 1. Praha : Academia, 2005.339 s. [1] Allen, D. 2001 " Mircea Eliade's View of the Study of Religion as the Basis for Cultural and Spiritual Renewal" in B. Rennie (ed.), Changing Religious Worlds.The Meaning and End of Mircea Eliade, Albany: State University of New York Press: 207-233. Fajkus, Břetislav: Filosofie a metodologie vědy - vývoj, současnost a perspektivy, 2005 Název: Filosofie a metodologie vědy - vývoj, současnost a perspektivy Autor: Fajkus, Břetislav BRONOWSKI, J. 1973. Vzestup člověka. Praha: Odeon, 1985. 443 stran. bez ISBN; FAJKUS, B. 2005. Filosofie a metodologie vědy - vývoj, současnost a perspektivy....

INFORMACE

AUTOR
Břetislav Fajkus
DIMENZE
3,74 MB
NÁZEV SOUBORU
Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost, perspektivy.pdf

POPIS

Filosofie vědy v současné době představuje hlavní proud filosofického myšlení. Vývoj vědy, a s ní spjaté techniky a technologie dosáhl takové úrovně, že filosofie se nemůže fenoménu vědy vyhnout a musí na něj určitým - ať už pozitivním, nebo negativním - způsobem reagovat. V úvodní části knihy je podán vývoj poznání od antiky po současnost a s ním spjatá vzrůstající úloha vědy ve společnosti, jež si vyžádala vznik vědního oboru filosofie a metodologie vědy. Rozvojem této disciplíny ve dvacátém století se zabývá druhá část práce. Autor v ní analyzuje základní koncepce vědy od novopozitivismu až k postmodernismu a ukazuje, že filosofie vědy není uzavřeným oborem, ale že pojetí vědy a vědeckosti, stejně jako okruh problémů, jimiž se věda a filosofie zabývají, se v čase proměňují. Kromě klasických koncepcí filosofie vědy, orientujících se především na přírodní vědy, je zkoumán i tzv. sociologický obrat ve filosofii vědy a otázka sociální determinace vědy. Syntéza přírodních a sociálních věd se dnes jeví jako jedna z priorit vědecké metodologie. Novým aspektům filosofie vědy se věnuje závěrečná část knihy. Vedle tradičních problémů realismu, pravdivosti a racionality se do centra pozornosti filosofie vědy dostává i téma člověka v jeho dimenzích sociálních a antropologických, a tím i otázky hodnot a hodnotových orientací, včetně etických zásad vědeckého výzkumu. Dílo je přehledným a hodnotným úvodem do filosofie vědy, nepostradatelným pro vysokoškolské studenty, vědecké pracovníky i všechny zájemce o současnou filosofii.

Chcete si přečíst knihu?Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost, perspektivy ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Břetislav Fajkus. Číst Filosofie a metodologie vědy: Vývoj, současnost, perspektivy Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY