Problematika dopingu

Problematika dopingu - Slepička | Dcparkrx.org

...v situacích, kdy jsou prezentovány dopingové aféry známých sportovců ... Amphetamines - PubMed Central (PMC) ... . Tím se problematika zneužívání podpůrných prostředků ke stimulaci výkonu stane na určitý čas předmětem Problematika dopingu v judu. Český svaz juda se hlásí k České chartě proti dopingu. Proto ČSJu vyzývá všechny sportovce a jejich trenéry, aby se seznámili s problematikou dopingu ve sportu. V níže uvedených bodech jsou uvedena velmi důležitá sdělení a odkazy: Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzita Komenského v Bratislave. Hlavné menu. O fakulte; Aktuality; Pedagogické a vedecké pracoviská; ... Úvaha: Sport - problematika dopingu | Slohové práce ... ... . Hlavné menu. O fakulte; Aktuality; Pedagogické a vedecké pracoviská; Štúdium Full text Full text is available as a scanned copy of the original print version. Get a printable copy (PDF file) of the complete article (830K), or click on a page image below to browse page by page. Links to PubMed are also available for Selected References. Systém boje proti dopingu je vybudován v zásadě na soukromoprávní úrovni. Ačkoli spoluzakladateli Světové antidopingové agentury (The World Antidoping Agency, dále jen „WADA"), která v boji proti dopingu ve sportu hraje klíčovou roli, byli vedle zástupců olympijského hnutí také zástupci vlád, byla WADA založena jako nadace dle švýcarského práva a jí vydávané ... Geriatrická problematika v pastorální péči-- autor: Beksová Kateřina Brzáková Problematika svedomia v kontexte dialogického personalizmu-- autor: Vadíková Katarína M. Problematika ISMS v manažerské informatice-- autor: Ondrák V., Sedlák P., Mazálek V. Problematika dopingu-- autor: Slepička Celá problematika dopingu je natolik závažná, že posuzována z hlediska sociálního, zdravotního i celospolečenského. V posledních letech se sport velice zkomercionalizoval, což se také promítá do společenského klimatu a posouvání hranice tolerance k dopingovým prostředkům. Jsme veřejná univerzální knihovna, kterou může využívat úplně každý. Naším posláním je získávat, zpracovávat, uchovávat a poskytovat informace, literaturu a další kulturní hodnoty. Máme ve fondu přes 2 000 000 dokumentů, vybere si u nás opravdu každý. Problematika dopingu patří k často diskutovaným tématům jak v laické, tak odborné veřejnosti. Je předmětem zájmu medií, zejména v situacích, kdy jsou prezentovány dopingové aféry známých sportovců. Tím se problematika zneužívání podpůrných prostředků ke stimulaci výkonu stane na určitý čas Bakalářská práce Etika a sport - problematika dopingu mapuje stav dopingových kontrol v České republice, možnosti prevence a následně represe za porušení pravidel.The bachelor degree thesis "Ethics and sport - The doping problems" tries to describe one of the up-to-date sport problem which is doping. Problematika dopingu v ambulancii endokrinológa MUDr. Peter Čičvara Bardejov. Definícia 2 Látky zlepšujúce výkonnosť, sú akékoľvek substancie aplikované v nefarmakologických dávkach s úmyslom zlepšiť športový výkon Zlepšenie športového výkonu znamená zvýšenie VIII. konference sociologie sportu PROBLEMATIKA DOPINGU VE SPORTU SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTI A MLÁDEŽ. Dovolujeme si vás pozvat na konferenci k problematice dopingu, kterou pořádá Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Antidopingovým výborem ČR ve čtvrtek 28. dubna 2016. Prezence 9:30, zahájení 10:00 hod; v hlavní budově FTVS UK, José ... Problematika dopingu není záležitostí přežitou, záležitostí minulosti, ale naopak je to problém naprosto současný. V kapitole věnované současnosti, tedy současnému stavu dopingových prohřešků na území České republiky. Na konkrétních Boj proti dopingu Problematika dopingu ...

INFORMACE

AUTOR
Slepička
DIMENZE
11,15 MB
NÁZEV SOUBORU
Problematika dopingu.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Problematika dopingu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Slepička. Číst Problematika dopingu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY