Politická náboženství: Totalitární režimy a křesťanství

Politická náboženství: Totalitární režimy a křesťanství - Hans Maier | Dcparkrx.org

...ství, teologie, církve Právě se nacházíte : Úvodní stránka > Dokumenty » Hromadná novinková služba » HNS 1999 za květen-červen 1999 Diplomová práce v nezkrácené podob ě Prohlašuji, že svoji bakalá řskou (diplomovou) práci jsem vypracoval(a) samostatn ě pouze s použitím pramen ů a literatury uvedených v seznamu citované literatury ... Institut politologických studií ... . Prohlašuji, že, v souladu s § 47b zákona č. 111/1998 Sb. v platném zn ění, souhlasím se zve řejn ěním své bakalá řské (diplomové) práce, a to v nezkrácené ... Bradová E. Hans Maier: Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství; Pavel Barša: Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur?; Pavel Šaradín: Historické proměny pojmu ideologie. Adresář ... Tag: Náboženství uživatele: kadlec - Beth - rozšířený katalog ... . 111/1998 Sb. v platném zn ění, souhlasím se zve řejn ěním své bakalá řské (diplomové) práce, a to v nezkrácené ... Bradová E. Hans Maier: Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství; Pavel Barša: Západ a islamismus. Střet civilizací, nebo dialog kultur?; Pavel Šaradín: Historické proměny pojmu ideologie. Adresář církví a náboženských společností registrovaných v České republice podle stavu k 1. dubnu 1999.. - Praha : Ministerstvo kultury ČR, 1999. - 70 s. ; 21 cm s režimy naplňujícími charakteristiky totalitarismu můžeme setkat v průběhu celé historie lidstva (a v tomto duchu že s nimi máme počítat i do budoucna)."11 Podle této koncepce lze nalézt totalitní prvky v řadě režimů v průběhu celé 4 Maier, H.: Politická náboženství. Totalitární režimy a křesťanství. CDK ......

INFORMACE

AUTOR
Hans Maier
DIMENZE
6,63 MB
NÁZEV SOUBORU
Politická náboženství: Totalitární režimy a křesťanství.pdf

POPIS

Kniha vynikajícího německého politologa a historika vychází jako první větší práce tohoto autora v češtině. Může zaujmout svým originálním metodologickým přístupem, brilantní analýzou totalitárních fenoménů 20. století i pokusem odvážně ""číst znamení naší doby"" - nacionalismus, nové etické podněty a fundamentalismus. Autor hledá odpovědi na otázky, zda je možné nebo nutné totalitární režimy vykládat nábožensky, zda jsou totalitarismy ""náhradními náboženstvími"", atd.

Chcete si přečíst knihu?Politická náboženství: Totalitární režimy a křesťanství ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Hans Maier. Číst Politická náboženství: Totalitární režimy a křesťanství Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY