Iluminace č. 2/1998: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu.

Iluminace č. 2/1998: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. - - | Dcparkrx.org

...entů Česká radost na MFDF Jihlava 2015 Curriculum vitae Name, first names, scientific degrees ... Stránka 4: doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. - Publikace ... ... . Lucie Česálková, PhD. born July 29, 1983 (Pardubice, Czech Republic) Department/Faculty/University Media Literacy Student Magazine Časopis na podporu študentskej vedeckej a odbornej činnosti Ročník 3 číslo 1 apríl 2016 ISSN 1339-6692 cena 4 € Vedle svého původního účelu byla také budova navržena pro divadelní představení a promítání filmů. ... Část 2. Dvacátá léta. In: Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. ... PDF Projekty - ILUMINACE ... . ... Část 2. Dvacátá léta. In: Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha : Národní filmový archiv 10, č. 2, (1998,) s. 119. Autor: ... Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let SZCZEPANIK Petr . Článek v odborném periodiku Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, rok: 2014, ročník: 26, vydání: 2 Člen Redakční rady Iluminace: Časopisu pro teorii, historii a estetiku filmu Člen České společnosti pro filmová studia (CEFS) Člen mezinárodní společnosti pro filmová a mediální studia - European Network for Cinema and Media Studies (NECS) 2013-15 členka redakční rady Iluminace, časopis pro historii, teorii a estetiku filmu 2013 expertka Státního fondu kinematografie oblast Vzdělávání a výchova v oblasti kinematografie a Publikační činnost v oblasti kinematografie a činnost v oblasti filmové vědy Portaro - Webový katalog knihovny. Husitská tematika v českém filmu (1953 - 1968) v kontextu dobového nazírání na dějiny I Teorie literatury pro magisterské studium, Literatura ve filmu, Literatura v televizním seriálu. Semináře zaměřené na interpretaci české literatury 20. a 21. století, intermedialitu a filmovou adaptaci. 1/ Dějiny českého a německého filmu ... Iluminace. 30, 2018, č. 4, s. 31-49, ISSN 0862-397X. CZESANY DVOŘÁKOVÁ, Tereza. Českomoravské ústředí na cestě k centralizaci českého filmovnictví. ... Hostující editorka Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu 19, 2007, č. 1 (65). Téma: Současná česká ... Historie kina Alfa V roce 1926 započala stavba nového obchodního a administrativního domu (č.p. 785-II) na Václavském náměstí. Jednalo se o Palác U Stýblů, který se nacházel hned pod křižovatkou s Vodičkovou ulicí. Projektanty byli Ludvík Kysela a Jan Jarolím[1]. Stavebníkem se stal Václav Stýblo. Vypráví se příběh, že syn stavitele Adolf Stýblo se přátelil… In Iluminace : časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, roč. 25, č. 4, 2013. ISSN 0862-397X. - AED01 DUDKOVÁ, Jana. Spoločnosť mimo režimu reprezentácie: slovenský film po roku 1989. In Postavenie divadla v spoločnosti : zborník referátov z X. medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie v cykle Dnes a tu. od 2008: Členka komisie VEGA č. 12 pre vedy o umení, estetiku a jazykovedu ; ... In Iluminace - časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. ISSN 0862-397X, 2006, roč. 18, č. 4, s. 125-136. DUDKOVÁ, Jana. Balkanizmus a srbský film 1989-2005. In Nový život - mesačník pre literatúru a kultúru (Báčsky Petrovec, Srbsko). Vedle svého původního účelu byla také budova navržena pro divadelní představení a promítání filmů. ... Část 2. Dvacátá léta. In: Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Praha : Národní filmový archiv 10, č. 2, (1998,) s. 119. Autor: ... Informace podle zákona č.106/1999 Sb. Odborné činnosti; ... Automa: časopis pro automatizační techniku: 1210-9592: 12x: 1994-Rec: Bezpečnostní teorie a praxe = Security theory and practice. ... Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu: 0862-397X: 2-4x: 1989-Rec: V neposlední řadě archiv vydává knihy o filmu, dále DVD a Blu-ray disky. Nabízí filmové plakáty a pravidelně publikuje Iluminaci - časopis pro teorii, historii a estetiku filmu, který je jediným domácím recenzovaným filologickým periodikem. - Více na nfa.cz/e-shop...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
4,66 MB
NÁZEV SOUBORU
Iluminace č. 2/1998: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu..pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Iluminace č. 2/1998: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Iluminace č. 2/1998: Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu. Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY