Domorodá náboženství Severní Ameriky: Síla vizí a plodnosti

Domorodá náboženství Severní Ameriky: Síla vizí a plodnosti - Ake Hultkrantz | Dcparkrx.org

...ré představují odborný, vědecký standard, dále publikace, které obsahují odkazy na další odbornou literaturu, případně na další problematiku ... Profil uživatele olomouc - Trh knih - můj antikvariát online ... . Stanislav Vašina: Čtenářský deníček. Hans Gunter Adler: Svoboda a bezmoc ; Elisabeth Badinterová: XY. O mužské identitě ; Moždeh Bajátová, Mohammad Alí Džamnijá: Příběhy z pouští a zahrad Afrika etnografie kouzelník náboženství rituály. Éric de Rosny. ... Domorodá náboženství Severní Ameriky síla vizí a plodnosti od 119 K ... Domorodá náboženství Severní Ameriky síla vizí a ... Ake Hultkrantz: Domorodá náboženství Severní Ameriky ... ... . Éric de Rosny. ... Domorodá náboženství Severní Ameriky síla vizí a plodnosti od 119 K ... Domorodá náboženství Severní Ameriky síla vizí a plodnosti od 100 K ... (Ukázky z posvátných knih jednotlivých náboženství se stručnými, ale vynikajícími úvodními studiemi o jednotlivých náboženstvích.) Olomouc : Votobia, 2001, 128 s. Bhagavadgíta. Severní Ameriky3, případně také na původní obyvatelstvo Jižní Ameriky. Často se však se šamanismem pracuje jako s fenoménem přítomným na všech obydlených kontinentech.4 Ústřední postavou šamanismu je šaman (či šamanka), prostředník mezi lidmi a světem Novinková služba - 1999 (leden-únor) - C. Náboženství, teologie, církve Právě se nacházíte : Úvodní stránka > Dokumenty » Hromadná novinková služba » HNS 1999 za leden-únor 1999 Název: Domorodá náboženství Severní Ameriky - síla vizí a plodnosti. Autor: Åke Hultkrantz Rok vydání: 1999 Novinková služba - 1999 (březen-duben) - C. Náboženství, teologie, církve Právě se nacházíte : Úvodní stránka > Dokumenty » Hromadná novinková služba » HNS 1999 za březen-duben 1999 knize Domorodá náboÏenství Severní Ameriky, Síla vizí a plodnosti (v originálu Religious Traditions of the World): „·o‰o-ni od Vûtrné fieky mají Vlka v mytologii, ale ne v kaÏdodenním náboÏenském Ïivo-tû. Podle mytologie dohlíÏí na svût jako indiánsk˘ náãelník pfievleãen˘ za vlka, Dar ducha: Řada III. Síla a jak jí nabýváme. Prentice Mulford. 134 s., 19 cm přel. Karel Weinfurter DOMNAB.ARJ 118K 12/18/01 Ake Hultkrantz: Domorodá náboženství Severní Ameriky Síla vizí a plodnosti Studie o loveckém a zemědělském modelu náboženství severoamerických Indiánů. Nakladatelství Prostor, 1999. Doktorát získal na Institutu srovnávacího náboženství stockholmské univerzity u profesora Ake Hultkrantze, věhlasného odborníka na šamanismus amerických indiánů (v češtině Domorodá náboženství Severní Ameriky. Síla vizí a plodnosti. let minulého století) Åke HULTKRANTZ: Domorodá náboženství Severní Ameriky: síla vizí a plodnosti, Praha: Prostor, 1998. Globální geografie současného náboženství a evangelikálních křesťanů. 4. a místem vzniku letničního křesťanství . v těchto kruzích. O autorovi. Luis Eduardo Luna, uznávaný badatel na poli šamanského využívání rostlin, pochází z kolumbijské Florencie. Středoškolské a vysokoškolské studium absolvoval postupně v Bogotě, španělském Madridu, v Norsku a ve Švédsku. Domorodá náboženství Severní Ameriky. Prostor, Praha 1999, str. 16. 7 O difůzi v ideologické rovině hovoří Lawless v souvislosti s pojem kulturní změny. Předchůdci indiánů přišli do Ameriky patrně v jediné migrační vlně okolo 12-13 tisíc let př. n. l., kdy probíhající doba ledová způsobila výrazný pokles hladiny oceánů, a tak mezi Sibiří a Severní Amerikou místo Beringovy úžiny existovala tzv. Beringova šíje....

INFORMACE

AUTOR
Ake Hultkrantz
DIMENZE
10,59 MB
NÁZEV SOUBORU
Domorodá náboženství Severní Ameriky: Síla vizí a plodnosti.pdf

POPIS

-

Chcete si přečíst knihu?Domorodá náboženství Severní Ameriky: Síla vizí a plodnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Ake Hultkrantz. Číst Domorodá náboženství Severní Ameriky: Síla vizí a plodnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY