Šťastný věk. Studie o literatuře a kultuře dvacátého století: Vybrané spisy 3

Šťastný věk. Studie o literatuře a kultuře dvacátého století: Vybrané spisy 3 - Vladimír Macura | Dcparkrx.org

...ytá tvář české literatury, cizina 1987, ČR 1991 ... DOC Sylabus Předmětu 'Koncepce Sociálně - Ekonomického Vývoje' ... . Barokní fenomén v současnosti. Výbor z tvorby. Tyto sebrané spisy začaly vycházet od roku 2002. Nezděné město, výbor poezie z let 1945 - 2000. Světlo přichází potmě, vydáno 2001 román. Podezřelá krajina s anděly, eseje Full text of "Nábytkové Umění Vybrané Kapitoly Z Historie" See other formats ... Historická beletrie 1. poloviny 19. století a vytváření dobového obra ... Šťastný věk. Studie o literatuře a kultuře dvacátého ... ... . poloviny 19. století a vytváření dobového obrazu o českých dějinách. Česká venkovská společnost na přelomu 18. a 19. století ve světle pramenů lidové provenience „Mikrohistorie" roku 1848: prožitky a reflexe dobového dění vybrané místní společnosti. Historické mýty Protektorátu Čechy a ... Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin ... Sex a tabu v české kultuře 19. století. ... Šťastný věk (a jiné studie o socialistické kultuře) Vladimír Macura. Stati o literatuře Julius Fučík....

INFORMACE

AUTOR
Vladimír Macura
DIMENZE
10,57 MB
NÁZEV SOUBORU
Šťastný věk. Studie o literatuře a kultuře dvacátého století: Vybrané spisy 3.pdf

POPIS

Prvníčástsvazkushromažďujestudievěnovanéindividuálnía historicképoetice českého básnictví první poloviny 20. století (s přesahem do padesátých a šedesátých let). Představuje i rané, lingvisticky orientované studie o Halasovi a Bezručovi, studie o proměnách žánru balady a básnického cestopisu v meziválečné poezii z osmdesátých let apráce o proměnách subjektu v moderní pozii(devadesátáléta19.stoletíaždvacátá léta 20. století) z počátku devadesátých let. Druhá část zahrnuje texty osocialistické kultuře. Jejím základem je soubor Šťastný věk, doplněný oobdobně metodologicky a tematicky zaměřené texty, věnované např. Juliu Fučíkovi a jeho Reportáži . Třetí svazek spisů takvrelativníúplnostinabídneMacurovy texty o literatuře minulého století, které zároveň tvoří důležité svědectví oproměnách jeho literárněvědné metodologie.

Chcete si přečíst knihu?Šťastný věk. Studie o literatuře a kultuře dvacátého století: Vybrané spisy 3 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Vladimír Macura. Číst Šťastný věk. Studie o literatuře a kultuře dvacátého století: Vybrané spisy 3 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY