Prarodičovství v současné české společnosti

Prarodičovství v současné české společnosti - Jaroslava Hasmanová Marhánková, | Dcparkrx.org

...řádání, které vymezují obsah i postavení prarodičů v rodině i společnosti ... PDF Současné změny reprodukčního chování v současné české ... ... . tyto PROFESE UČITELE V ČESKÉ MODERNÍ SPOLEČNOSTI Resumé Práce se zabývá učitelskou profesí především ze sociologické perspektivy. Cílem je objasnění současné pozice učitelství v české společnosti. Text je členěn do několika tematických okruhů, které pojednávají zejména o významu učitelů a učitelek v procesu Největší výběr za nejlepší ceny zboží Dermatomykologie v obrazech v nejvyšší kvalitě. Prarodičovství v současné české společnosti. Jaroslava Hasmanová Marhánko ... PDF Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková ... ... . Prarodičovství v současné české společnosti. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Martina Štípková. Kniha představuje dnešní české prarodiče v kontextu současných demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace. Mapuje i historický vývoj role prarodičů v rámci československé/české rodiny a zabývá se ... 2008 - 2011: členka týmu projektu "Destandardizace životní dráhy v současné české společnosti" (Grantová agentura České republiky, grant č. 403/09/0038) 2009 - ERSTE Foundation Social Research Fellowships Generations in Dialogue, Projekt " Transformation of social services for elderly in Czech Republic: emerging clients ... Prarodičovství v současné české společnosti 2018 Proměny partnerství 2013 Aktivita jako projekt - Diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek 2013 Airbus A320 národního českého dopravce České aerolinie Embraer ERJ-135BJ Legacy největší české letecké společnosti provozující aerotaxi ABS Jets Toto je seznam současných českých leteckých společností , aktualizován v lednu 2020. Monografie seznamuje čtenáře s tím, jakým způsobem prožívají ženy s mentálním postižením mateřství, a s faktory, které toto prožívání ovlivňují. V první části knihy jsou prezentovány současné vědecké poznatky o prožívání těhotenství a porodu ženami s mentálním postižením i o jejich zkušenostech se zdravotní péčí. Autorky také analyzují ......

INFORMACE

AUTOR
Jaroslava Hasmanová Marhánková,
DIMENZE
9,60 MB
NÁZEV SOUBORU
Prarodičovství v současné české společnosti.pdf

POPIS

Kniha představuje dnešní české prarodiče v kontextu současných demografických procesů spojených s tzv. stárnutím populace. Mapuje i historický vývoj role prarodičů v rámci československé/české rodiny a zabývá se vlivem rostoucí různosti rodinných forem na roli a pozici prarodičů v rodině. Současné české prarodiče autorky představují na základě analýzy kvantitativních dat (druhá vlna mezinárodního šetření SHARE zaměřeného na osoby starší 50 let) a kvalitativní analýzy více než 50 hloubkových rozhovorů s babičkami, dědečky a matkami vnoučat/dětí do deseti let. Ukazují, jaká očekávání jsou kladena na současné české prarodiče a jaké místo je jim v rámci rodinných vztahů vymezováno (a jaké místo si sami vymezují). Jakou formu péče poskytují, za jakých okolností a s jakými dopady na život vlastní i život v rodinách svých dětí. Zabývají se rovněž faktory a okolnostmi, které spoluutváří konkrétní podoby naplňování role prarodiče. Zvláštní pozornost věnují genderové dimenzi prarodičovské role a místu, jež prarodičovství zaujímá v současných idealizovaných obrazech aktivního stárnutí. Prarodičovství přitom představují jako sdílený proces ovlivněný genderovými představami o péči, na kterém participují i ostatní členové rodiny, nejen samotný prarodič a vnouče.

Chcete si přečíst knihu?Prarodičovství v současné české společnosti ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Jaroslava Hasmanová Marhánková,. Číst Prarodičovství v současné české společnosti Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY