Usucapio: Vydržení v římském právu

Usucapio: Vydržení v římském právu - Petr Bělovský | Dcparkrx.org

...y spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje ... Bělovský Petr: Usucapio - Vydržení v římském právu | MALL.CZ ... . Toto vydržení se opíralo o Zákon dvanácti tabulí a bylo za řízením ob čanského práva. Zakládalo tzv. kviritské vlastnictví. P ři pozemcích a stavbách byla vydržecí doba dvouletá a u všech osta tních v ěcí (tedy u věcí movitých) byla tato doba jednoro ční. Nejstarší vydržení (usucapio) se nevztahovalo na provin ... Usucapio - Vydržení v římském právu. Bělovský Petr. 9,90 ... Rodina a její význam v římském právu. ... Nabyvani vlastnictvi originarnim zpusobem | Sleviste.cz ... . Nejstarší vydržení (usucapio) se nevztahovalo na provin ... Usucapio - Vydržení v římském právu. Bělovský Petr. 9,90 ... Rodina a její význam v římském právu. Stará Ivana. 9,50 ... Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva - vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Dělba moci v kontextu věčného hladání dobré vlády. KYSELA JAN. Běžně 390 K ... Co je nového v právu. MIKEŠ STANISLAV. Běžně 240 K ... Usucapio. Vydržení v římském právu. BĚLOVSKÝ PETR. Běžně 230 K ... Usucapio - Vydržení v římském právu autor: Bělovský Petr doporučená cena: 230 K ... Usucapio - Vydržení v římském právu autor: Bělovský Petr Ukaž, co děláš! autor: Kleon Austin Navigace předchozí slovo: » usu capio následující slovo: » úsudek z analogie slovo se nachází na stránce: přidáno-návštěvníky:2963 krok zpět: » zpět V knize najdete přehledný výklad upozorňující i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi. ... Právní stav k 1. 1. 2020. Usucapio - Vydržení v římském právu. Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny ... Kód: 0327337 Autor: Bělovský Petr EAN ... C. Vydržení (usucapio) - v LDT se hovoří v souvislosti s vydržením o „užívání" (usus) - od toho je potom odvozen latinský název, ve spojení se slovesem „capere", získávat. Stav, který trval jistou dobu fakticky, se po určité době posuzoval i po stránce právní....

INFORMACE

AUTOR
Petr Bělovský
DIMENZE
12,94 MB
NÁZEV SOUBORU
Usucapio: Vydržení v římském právu.pdf

POPIS

Vydržení je jedním z tradičních institutů kontinentálního majetkového práva. Jeho kořeny spočívají v právu římském, kde se formovalo společně se dvěma základními instituty majetkového práva – vlastnictvím a držbou, které vydržení organicky propojuje. Ačkoli vydržení běžně označujeme za jeden ze způsobů nabývání vlastnictví, je tento aspekt jeho existence spíše důsledkem než příčinou. Smyslem vydržení, jak o tom hovoří již právník Gaius, je zejména ochrana poctivého držitele věci, stejně jako zajištění právní jistoty při dispozici s majetkem. Jde svým způsobem o nutnost danou konstrukcí vlastnictví, resp. rozdílem mezi vlastnictvím, coby právem k věci, a držbou, coby faktickou mocí nad věcí. O klikatých cestách historického vývoje vydržení nejen v právu římském, ale také v československém právu 20. století a českém právu 21. století, pojednává tato kniha.

Chcete si přečíst knihu?Usucapio: Vydržení v římském právu ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Petr Bělovský. Číst Usucapio: Vydržení v římském právu Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY