Salve 1-2/2018

Salve 1-2/2018 - - | Dcparkrx.org

...the Plot Summary submission guide. Synopsis ... Commonwealth Coast Conference ... ... "Deus Salve o Rei" Episode #1.2 (TV Episode 2018) on IMDb: Movies, TV, Celebs, and more... Editorial - 1-2/2018 Amoris laetitia. Vážení čtenáři, dostáváte do rukou obsáhlé číslo revue Salve věnované posynodální exhortaci Amoris laetitia papeže Františka. Jakmile exhortace před více než dvěma lety vyšla, vzbudila oprávněně velkou pozornost veřejnosti. Téma lásky v rodině a v manželství pa ... SALVE | Revue pro teologii a duchovní život ... . Téma lásky v rodině a v manželství patří ... ied directly to the skin via lotions, sprays, foams, and wipes. However, recent research has indicated that the chemical dihydroxyacetone (DHA), which is the active agent in most sunless tanning lotions, may cause cell damage via free radical reactions. Changes in pigmented lesion appearance during dermoscopic examinations after use of products containing DHA have been documented, and these ... "Deus Salve o Rei" Episode #1.2 (TV Episode 2018) Quotes on IMDb: Memorable quotes and exchanges from movies, TV series and more... Editorial. Petr Štica Láska v rodině mezi ideálem, radostí a křehkostí Stručné uvedení do posynodální apoštolské exhortace Amoris laetitia. Anne-Marie Pelletierová Salve 1-2/2018. Přidat recenzi Kategorie a témata; Bibliografické údaje; Čtenářské ...

INFORMACE

AUTOR
-
DIMENZE
5,90 MB
NÁZEV SOUBORU
Salve 1-2/2018.pdf

POPIS

Vychází obsáhlé dvojčíslo teologické revue Salve věnované posynodální exhortaci o lásce v rodině Amoris laetitia papeže Františka. Na víc než 200 stranách rozebírá z mnoha teologických ohledů dokument, který výrazným způsobem zaujal církevní i mimocírkevní prostředí. Přes veškerou pozornost, která mu byla věnována v zahraničí, u nás dosud chybí ucelenější pohled na celou exhortaci. Nejsou ani zprávy o tom, že by se v dohledné době chystalo vydání pastoračních pokynů pro aplikaci exhortace ve specifických podmínkách našich místních církví. Revue Salve tak svým čtenářům nabízí první komplexnější a hlubší seznámení s učením současného pontifika o manželství a rodině, které čerpá z plodů dvouetapové biskupské synody. Zvláštní pozornost je věnována i 8. kapitole exhortace, jež vyvolala nejvíce kontroverzí, které jsou též teologicky analyzované. Číslo Salve předkládá reprezentativní přehled hlavních témat vycházejících z celku exhortace, představuje českému čtenáři teologické studie z různých jazykových oblastí (francouzské, německé, hispánské a italské), a to včetně obsáhlých příspěvků domácích autorů. Zastoupeny jsou i různé teologické a spirituální školy reprezentované dominikány, jezuity či karmelitány. Celé číslo Salve přesvědčivě ukazuje, že papež František v exhortaci Amoris laetitia nepřichází s nějakým novým učením, ale poklad tradice církevní nauky nově formuluje a hledá přiměřený způsob, jak adekvátně reagovat na otázky, které okolo manželství a rodiny vyvstávají v současném měnícím se komplikovaném světě. Celé číslo v neposlední řadě vybízí samotné katolické křesťany, kteří žijí v manželství, aby se začali svým rodinným životem zabývat nově a hlouběji, aby poznali, že se podněty papeže Františka týkají každého, kdo chce v tomto svém životním stavu skutečně realizovat lásku, jejímž zdrojem je Kristus. Z obsahu: P. Štica – Láska v rodině mezi ideálem, radostí a křehkostí L. Nosek – Pochyby kolem 8. kapitoly Amoris laetitia B. Mohelník OP – Svátost manželství R. Buttiglione – Průvodce pro nejisté křesťany D. Peroutka OCD – Amoris laetitia a rozlišování M. Kolářová – Změny nezměnitelného učení církve? J. Prokeš – Živá pravdivost jako kritérium

Chcete si přečíst knihu?Salve 1-2/2018 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor -. Číst Salve 1-2/2018 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY