Česká slavistika 2018

Česká slavistika 2018 - Lenka Paučová (ed.), | Dcparkrx.org

...istika 2018 PAUČOVÁ Lenka POSPÍŠIL Ivo ZELENKA Miloš ... 2016 - Česká asociace slavistů ... . Editorství tématického sborníku Rok: 2018, druh: Editorství tématického sborníku. Denník spisovateľa ako opomenutá hodnota. Po stopách denníku v tvorbe F. M. Dostojevského PAUČOVÁ Lenka. Další prezentace na konferencích Arealová slavistika a dnešní svět, Monografie z filologicko-arealových studií (ed.). Brno: Česká asociace slavistu, Tribun EU, 2010, s. 91-101. JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Paradoks ženske v ... Publication Records - Masaryk University ... . 91-101. JENSTERLE-DOLEŽAL, Alenka, Paradoks ženske v delu Janeza Trdini. In Aleš Bjelčevič. Monografija o življenju in delu Janeza Trdine Zastavil sem svoje življenje. Mengeš: Muzej 2005. - 28. 3. 2018 Prezentace sborníku ze 7. mezinárodního balkanistického sympozia, Praha, duben 2018 Konference Ruská revoluce a Západ. Historický ústav AV ČR, Kutná Hora, 10. 4. 2018 Česko-srbská konference Vznik Československa a Jugoslávie na konci Velké války 1918, Brno, květen 2018 SLAVISTIKA Ročník 53 • 2018 • 2. SLAVICA SLOVACA SLAVISTIKA ORGÁN SLAVISTICKÉHO ÚSTAVU JÁNA STANISLAVA SAV A SLOVENSKÉHO KOMITÉTU SLAVISTOV Hlavný redaktor: Peter Žeňuch Redakčná rada: Mojmír Benža, Erika Brtaňová, Václav Čermák (Česká republika), Mária Dobríková, Ján Doruľa, Júlia Dudášová-Kriššáková ... Česká literatura 1. poloviny 19. století. Čtvrtek 3. ledna 11.20 - 12.50 (2) Učebna č. 3. Metodologická problematika literárních dějin a jejich periodizace obecně. 14.40 - 16.10 (2) Učebna č. 4 Politický, společenský a kulturní vývoj českých zemí v 19. století února 2018 Proměny české slavistiky po roce 1989 Obecná slavistika a slavistické instituce 9:00 - 10:20 (včetně diskuse) předsedá Helena Ulbrechtová 1. oško Suvajdžić (Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu) Međunarodni sastanci slavista - od Praga do Beograda (1929-2018) 2. Peter Žeňuch (Ústav slavistiky Česká společnost pro slavistická, balkanistická a byzantologická studia, z.s.,(AV ČR) (člen) Člen oborové rady dr. studia: FF UK, Ústav východoevropských studií, Slovanské literatury Člen oborové rady dr. studia: FF OU, Katedra slavistiky, Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika Formirovanije vzaimnych obrazov i mežkul'turnych stereotipov russkich i čechov v uslovijach sovremennoj neoficial'noj internet-kommunikacii. In XVIe Congrès international des slavistes (Beograd 20-27 VIII 2018). Teze i rezimei. 1, Jezik. 2018. ISBN 978-86-917949-5-8. Městské slavnosti 2018 Česká Lípa - Duration: 7:25. Video studio AJ KINOREKLAMA 2,030 views. 7:25. ... MHD Česká Lípa - nástup s invalidním vozíkem - Duration: 0:55. Doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D. / University of Ostrava / Dare to Explore. The University of Ostrava is a young and rising university, ranked well among central European Universities. We offer Quality, Affordability and Hospitality in our English taught Bachelors, Masters and Doctoral degrees. „Ческо-лужицки вјестњик" (чеш. Česko-lužický věstník — „чешко-лужички гласник"; скраћ. ČLV) чешки је часопис о Лужичким Србима, који је основан 1920. године.. Часопис излази 12 пута годишње у наклади од 300 примерака. Avantgardní ruská a ukrajinská groteskní dramatika, in Česká slavistika, Praha: Slovanský ústav v nakladatelství Euroslavica, 1993. Cestami Odyssea (J. Klen), in Ruská a ukrajinská emigrace v ČSR v letech 1918 - 1945, I., Praha: Seminář pro dějiny východní Evropy při Ústavu světových dějin FFUK, 1993....

INFORMACE

AUTOR
Lenka Paučová (ed.),
DIMENZE
4,87 MB
NÁZEV SOUBORU
Česká slavistika 2018.pdf

POPIS

Svazek přináší kapitoly z teorie a dějin slovanských kulturních areálů, z jazyka, literatury, pojednání o mezikulturních stereotypech, ženské poezii, tendenci k jazykovému analytismu, o filozoficky signifikantních básnických obrazech, o poezii a moderních technologiích, o Rilkovi a české spirituální poezii, práce komparativní, genologické a tematologické, např. o sametové revoluci a jejím působení na české překlady ruské literatury pro děti, o italské koncepci českého národního obrození, o židovských motivech, o čtyřech živlech v Deníku spisovatele F. M. Dostojevského, o tzv. žánrové čistotě v tištěných a elektronických textech, o médiích a kulturní identitě, o působení ruské literatury a ruské literární vědy na světový literární proces, o literárněkritických pracích P. V. Anněnkova, o kulturních modelech ruské literárněvědné emigrace v meziválečném Československu, o folkloristické práci (moravských sběrech) zakladatele brněnské slavistiky Franka Wollmana. Jak je vidět, jednotlivé části svazku obepínají jak tradice, z nichž vychází česká slavistika, tak relativně nové jevy spjaté s novými technologiemi, ale i široké srovnávací studie spojující stav a dynamický vývoj jazyka a literatury a jejich politické aspekty v prostoru slovanských kultur.

Chcete si přečíst knihu?Česká slavistika 2018 ve formátu pdf? Dobrá volba! Tuto knihu napsal autor Lenka Paučová (ed.),. Číst Česká slavistika 2018 Online je teď tak snadné!

SOUVISEJÍCÍ KNIHY